Ahi Ahmed Şah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/27/2015 0

Ahi Ahmed Şah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 1298) Konya Ahilerinin lideridir. Kaynaklarda yiğit­liği, zenginliği ve cömertliği ile öne çıktığı an­latılır. Anonim Selçuknâme’de ismi ilk defa Alâeddin Siyavuş hadisesi sırasında geçer. Bu hadisede Karamanoğlu Mehmed Bey (1263­1277), Alâeddin Siyavuş ile birlikte Konya’yı kuşattığı zaman Ahi Ahmed Şah, Ahi Ahmed ile beraber şehrin savunmasına katılmıştır. Bunun yanında Sâhib Fahreddin Ali’nin ve­zirliği zamanında Konya’da çıkan karışıklığın yatıştırılmasında ve Fahreddin Ali’den sonra vezirliğe getirilen Fahreddin Kazvini’nin bas­kılarına karşı muhalefet bayrağının açılmasın­da önemli rol oynamıştır. İlhanlı hükümdarı Geyhatu’nun (1291-1295), Konya’ya geldiği zaman Ahmed Şah’ı huzuruna kabul ederek kendisine Ahi Ata diye hitap etmesi onun nü­fuzunu göstermektedir. Ahi Ahmed Şah, bir ara Konya’da zulüm yapmaya başlayan Gazan Han’ın (1295-1304) elçisine de karşı gelmiş ve onu şehirden kovmuştur. Bu olayın akabinde Gazan Han’a yaranmak isteyen Şarap-sâlâr, Ahi Ahmed’i öldürmüştür. Onun bu ölümü Konya halkını mateme boğmuştur.

Kaynaklarda Ahi Ahmed Şah’ın bir kardeşin­den de söz edilir. İsmi bilinmeyen bu şahıs vefat ettiğinde (1295) Konya’da 15 bine yakın kişi, başı açık bir vaziyette cenazesine katıl­mış, şehir yasa bürünmüş ve 40 gün boyunca hiç kimse dükkânını açmamıştır.

Yaşar ERDEMİR

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.