Ahi Âdil Şah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/27/2015 0

Ahi Âdil Şah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kadı Burhaneddin devrinde Zile kazası Ahile­rinden olan Ahi Âdil Şah’ın hayatı hakkında kaynaklarda çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Esterabadi’nin Bezm u Rezm’ine göre, Kadı Burhaneddin Zile’yi hâkimiyeti altına aldığın­da, 1385 yılında buraya bir medrese yaptırmış ve Ahi Âdil Şah’ı bu medreseye hem müderris hem de Zile’ye emîr olarak atamıştır. 1386’da Amasya Emîri Ahmed’e bağlı olan Çekerek Ka­lesi beyi Seyyidi Hüsam, Ahi Âdil Şah’ı ele geçir­mek için medresesine saldırmışsa da başarılı olamamıştır. Ancak bir müddet sonra Seyyidi Hüsam, hile ile Ahi Âdil Şah’ı ele geçirip tutuklamış; ancak bölgeyi zapt edemeyeceğini anlayınca, Ahi Âdil Şah’ı serbest bırakmıştır. Bilahare Kadı Burhaneddin’in Kayseri valisi Şeyh Müeyyed’in Karamanlılarla Uçhisar Kalesi savaşında 150 as­keri ile Zile Emîri olarak yardıma giden Ahi Âdil Şah, bu savaşın Şeyh Müeyyed tarafından kaza­nılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Ali AÇIKEL

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.