Agrippa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/19/2016 0

Agrippa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (2. yy) Yunanlı düşünür. Aenesidemos Okulu’nun ilkelerini yeniden düzenleyen kuşkuculardandır. Doğum ve ölüm yılları, öğrenimi, ailesi, oturdu­ğu yer konusunda kesin bilgi yoktur. Günümüze kalan birkaç kısa yazısı, duyu verilerinin bile göreceli­ğini ileri sürerek genel geçerlik taşımadıklarını savu­nan Kuşkucu Akademia’ya (İÖ I.yy-İS 2.yy) girdiği­ni ve Pyrrhon’u yeniden yorumlamaya çalışanlar arasına katıldığını gösterir. Bu yorumcu bilgelerin başında gelen Agrippa, Yeni-Pyrrhoncu kuşkuculuğun ilkelerini, içeriklerine dayanarak, belirledi. Yeniden yorumlayarak düzenlediği bu ilkeleri beş ana bölüm altında topladı:

  1. A) Çelişiklik: Her bilgenin düşüncesi değişik olup ötekilerle çatıştığından, içlerinden birini seçmek olanaksızdır.
  2. B) Sonsuz Gerileme: Her tanıt bir genel ilkeden yola çıkar, bu ilkenin tanıtı da başka bir il.. Bu sonsuza dek geri gider, böylece çıkmazdan kurtulunamaz.
  3. C) Görecelik: Algı ve yargıların öznel bir niteliği vardır. Olması gerektiği gibi, nesnel bir niteliği yoktur.
  4. D) Varsayım: Her tanıt belli bir ilkeye dayanır. Bu ilke ise bir varsayımdır, tanı ‘anmamıştır, doğru bir görünendir.
  5. E) Kısır Döngü: Herhangi bir ilkeyi tanımlamak için getirilen tanıtın başka bir tanıta dayanması gerekir. Çünkü tanımlar değişiktir.

Agrippa bu Tropos’larla (Kanıt) ilk ilkelerin göreceli olduğunu ve onlar için salt bir ölçütün gerektiğini ileri sürdüğü gibi bunun olanak dışı olduğunu da gösterdi. Ayrıca yargı ve algının öznel olduğunu savunarak, bu nedenle metafizik sorunların çözülemeyeceğini öne sürdü.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.