Agah Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/10/2015 0

Agah Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: «Erkan-i Harbiye Mirlivası Yusuf Agah Paşa» Riyaziye ilimleri mütehassıslarından olup Eyyüb’de doğmuştur. Har­biye Mektebinden mezun olduktan sonra muhtelif mevki ve hizmetlerde ve bu cümleden olarak Paris Ataşemiliterliği ile Mekteb-i Osmani müdürlüğünde bulunmuştur. Harbiye Mektebinde muallimliği esnasında (Menazır), (Sath-ı Rakım), (Usul-i Gölge) isimleri ile yazdığı risaleleri basılmış ve okutulmuştur. Bunlardan başka basılmamış eserleri de olduğu rivayet edilmiştir. 1314 (1898) tarihinde Haleb’de irtihal etmiştir. Hitabet kabiliyeti vardı. Yıldız Kütübhanesinde (Ta’yin-i Evkat-i Salat) a ait bir eseri de vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.