Abdürrahim Karahisarî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/14/2015 0

Abdürrahim Karahisarî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (15.yy) Osmanlı şair. Tasavvufun temellerini yalın öykülerle açıklamıştır. Doğum ve ölüm yılları kesin olarak bilinmemek­tedir. Vakfiyesine göre Afyonkarahisar’ın Mısırlıoğlu ailesindendir. Babası çağın bilginlerinden Mevlana Alaeddin’dir. Öğrenimini nasıl ve nerede yaptığı, Karahisar’da geçirdiği zamanı nasıl değerlendirdiği bilinmiyor. 1436’da Akşemseddin ile Beypazarı ve Edirne’de bulundu. Onun yanında bilgisini geliştirdi. İstanbul’un fethine beraber katıldılar. Akşemseddin ile II. Mehmed arasında kırgınlık çıkınca Abdürrahim de fetihten iki ay sonra Karahisar’a döndü. 1460’ta bitirdiği Vahdetname adlı yapıtını Sadrazam Mah­mud Paşa’ya sundu. 1483’te Karahisar’da kendi vakfiyesini kurdu. Buradaki kayda göre 1483-1485 yılları arasında sağ olduğu anlaşılıyor. Yapım tarihi bilinme­yen türbesi Afyonkarahisar’da Kasımpaşa Camii’ne bitişiktir.

Basılmamış yapıtlarından olan “Münyetül-Ebrar ve Gunyetül-Ahyar” bir önsöz, iki bölüm ve bir sonsözden oluşur. Her bölüm de on “bab”a ayrıl­maktadır. Birinci bölüm Hak yoluna katılanların niteliklerini, ikinci bölüm de Halvet’in kurallarını anlatır. Vahdetname, 4250 beyitlik bir mesnevidir. Sade bir Türkçe ile yazılmıştır. “Bab” başlıkları Arapça’dır. Şair tasavvufun temellerini yalın öykülerle açıklamaktadır. Yapıtta kimi mistik İran şairlerinin ve Âşık Paşa’nın etkileri açıkça görülmektedir. Tercüme-i Kaside-i Bürde, peygamberi övmek için yazılmış Arapça bir kasidenin Türkçe çevirisidir. Arapça yazılmış olan Risale fî Eşrati’s-Saat kıyamet alametle­rini anlatır.

YAPITLAR:

  1. “Münyetü’l -Ebrar ve Gunyetul -Ahyar”;
  2. Vabdetname;
  3. Tercüme-i Kaside-i Bürde, (ö.s) 1960;
  4. Risale fi Eşrati’s-Saat.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Anskilopedisi, 1. Cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.