Abdullah Naili Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/29/2015 0

Abdullah Naili Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Bilgi sahiblerinden ve vezirlerden bir zat olup Hotin ağalığından emekli Amasyalı Serdengeçti Halil Ağa’nın oğludur. Doğumu itibariyle İstanbulludur. Bazı mühim işlerde büyük hizmetler gördükten sonra Cidde valisi iken 1171 (1758) de vefat ederek Mekke’de Hazret-i Hatice’nin kabrinin yanında defn edildi. (Mukaddime-i Kavanin-i Teşrifat) ismindeki eseri teşrifatçı iken padişahın emri ile Osmanlı teşrifat kanunlarını toplayarak yaptığı mecmuaya şerh olmak üzere te’Iif ettiği risaledir ki kanunların sebeblerini beyan eden bu eserini (Mukaddime-i Kavanin-i Teşrifat) diye adlandırmıştır. Bir de kiraet ilminden (Kitabü’l-ifadeti’l-Muknia Fi’l- Erbaa) isminde bir eseri ve mürettep divanı vardır. Tarikat bakımından Mevlevidir. Eserleri basılmamıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.