Abdullah bin Muhammed Bâki-Billah kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 08/13/2014 0

Abdullah bin Muhammed Bâki-Billah kimdir? Hayatı ve eserleri: Hindistan evliyâsının büyüklerinden. İmâm-ı Rabbâni’nin hocası Muhammed Bâki-Billah hazretlerinin ikinci oğludur. Sûrette (görünüşte) ve kalb hâllerinde yüksek babalarına çok benzerlerdi. Küçük yaşta Kur’ân-ı kerîmi ezberleyip aklî ve naklî ilimlerde yüksek dereceye ulaştı. İlim ve hâl bakımından çok ince görüşleri vardı. Zikri ve bu büyükler yolundaki murâkabeyi İmâm-ı Rabbânî hazretlerinden aldı. Bir çok defâlar mübârek huzurlarına gidip Serhend’de günlerce hizmetlerinde kaldı, lütuf ve teveccühlerine kavuştu. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin Mektûbât‘ında Abdullah bin Muhammed Bâki-Billah’a yazdığı mektupları vardır. Doğum ve vefât târihleri kesin olarak bilinmemektedir. Kabri Dehli’dedir.

KAYNAK: EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ, 1. CİLT

Yorumlar kapalı.