Kondrati Bulavin kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/01/2020 0

Kondrati Bulavin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1660-1708) Kazak köylü hareketi önderidir. Kondrati Afanasyeviç Bulavin Don Kazakları’ndandır. Tryohizloyanski Kazak köyü Atamanı’nın (başkan) oğludur. Kazaklar’ın düzenledikleri seferler­de boy başkanlığı yapmış ve Don Kazakları’nın sefer Atamanı olmuştur.

I. Petro
döneminde toprak kölesi köylüler üze­rinde baskılar artmış, dayanılmaz
vergiler onların kitleler halinde Don Nehri ve çevresindeki tuzlalara kaçması
sonucunu doğurmuştu. Kaçakların bulunma-, sı ve
geri döndürülmesi için bölgeye gönderilen cezalandırma birliklerinin
acımasızlığı halkın hoşnut­suzluğunu derinleştirmiş,
kendiliğinden bir başkaldırı ortamı yaratmıştı.

Bulavin
bu dönemde, kaçak toprak kölesi köylü­lerin ve ırgatların toplandığı
Bahmut
tuzlaları Atamanı’ydı.
1704’te, bölgesindeki tuzlalara el koymaya girişen Çarlık görevlilerine karşı
koymuş, olayı soruş­turmaya gelen, çarın görevlisi
Gorçakov’u da hapset­mişti.

Astrahan,
Zaporojski ve Terski Kazakları’nın da desteğini kazanan Bulavin, kaçak kölelerden ve yok­sul Kazaklar’dan oluşan önemli bir
gücü çevresinde topladı. Halka çağrıda bulunarak “herkesin, Rusya’ dan
gelen yabancılara karşı her türlü çabayı göster­mesini”
istedi. Seferlere girişerek birçok kenti, bu arada Don Kazakları’nın başkenti Çerkassk’ı ele geçirdi. Kendi güçleri tarafından Don
Birlikleri Ata­manı ilan edildi.

Bulavin,
yandaşlarının bir bölümünü Çerkassk’ta bırakmıştı. Bunlar Bulavin’e bir tuzak hazırladı­lar ve uygun bir an kollamaya başladılar. Onu Azak’ta uğradığı yenilgiden sonra bir çiftlikte kuşattı­lar.
Durumunun çıkmazını gören ve canlı teslim olmak istemeyen Bulavin kendisini
vurdu. Ölümün­den sonra Don boylarında ve Rusya’nın
kimi kentle­rinde birkaç ay süren -başkaldırı tümüyle
bastırıldı.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 21. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.