Z »

Zeynep Kantarcı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Zeynep Kantarcı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Mayıs 3, 2017 0

Zeynep Kantarcı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi (d. 1981) İş Etiği ve Ahilik adlı Yüksek Lisans tezini ha­zırlayan Zeynep Kantarcı, Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladıktan sonra 1999 yılında Atatürk

Devamını Oku »
Zeliha BERKSOY kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Zeliha BERKSOY kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 9, 2016 0

Zeliha BERKSOY kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1946) Türk tiyatro oyuncusu. Epik oyun­culuk konusunda Türkiye’nin önde gelen oyuncularından biridir. 27 Mart 1946’da İstanbul’da doğdu. Ünlü Türk opera ve operet oyuncusu Semiha Berksoy’un kızıdır.

Devamını Oku »
Ahmet Ziya Akbulut kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahmet Ziya Akbulut kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Şubat 21, 2016 0

Ahmet Ziya Akbulut kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1869-1938) Türk ressam. Konularını, “her şey perspektif için” ilkesiyle ele almış, mimari yapılarla resim arasında ilişki kurmuştur. İstanbul’da doğduğu ve aynı şehirde öldüğü sanılmaktadır. 1887’de

Devamını Oku »
Zeynelabidin Efendi İbn-i Halil (Tabib) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Zeynelabidin Efendi İbn-i Halil (Tabib) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 10, 2015 0

Zeynelabidin Efendi İbn-i Halil (Tabib) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kadılar zümresinden , tabib, fazıl ve alim bir zat olup Eyyüblüdür. 1037 (1628) tarihinde (Şifau’l-Fuad) ismi ile Dördüncü Murad adına Türkçe on yedi

Devamını Oku »
Ahi Zekeriya kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahi Zekeriya kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 4, 2015 0

Ahi Zekeriya kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 1288) Konya Ereğlisi Ahilerinden olup, Helvacı unva­nıyla da bilinir. Hayatına dair yeterli bilgi yoktur. Mezar kitâbesi bugün mevcut olsa da doğum ve ölüm tarihlerini tespit

Devamını Oku »
Zaim Mir Mehmed Katib kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Zaim Mir Mehmed Katib kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 18, 2015 0

Zaim Mir Mehmed Katib kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan Üçüncü Murad devri ricalinden ve Sokullu Mehmed Paşa’nın katiblerinden olup te’lif tarihi 982 (1574) olan (Camiu’t-Tevarih) ismindeki Türkçe basılmamış tarihini efendisi Vezir Mehmed

Devamını Oku »
Zekeriyya-zade Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Zekeriyya-zade Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 18, 2015 0

Zekeriyya-zade Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kanuni Sultan Süleyman devri tarihçilerinden ve Tersane katiblerin­den olup İstanbul’ludur. Üsküdar’da Atlamataşı’ndaki Selim Aga Kütübhanesinde (Ferruh) ismi ile adlandırılan beş makale üzere tertib olunan tarihinde meşhur

Devamını Oku »
Zenbili-zade Muhyiddin Mehmed Cemali Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Zenbili-zade Muhyiddin Mehmed Cemali Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 18, 2015 0

Zenbili-zade Muhyiddin Mehmed Cemali Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Alim, tarihçi bir zattır. Edirne kadılığından ayrılmasını müteakıb 957 (1550) tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Ceddi Zenbilli Ali Efendi’nin yanında medfundur. Zamanına kadar münakkah

Devamını Oku »