V »

VEKÎ BİN EL-CERRÂH KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

VEKÎ BİN EL-CERRÂH KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 24, 2014 0

Süfyân ibn-i Melîh b. Adiyy el-Kûfî meşâhirdendir. Aslen Nisâbur’lu veya Sind’lidir. (127) târihinde Kûfe’de doğmuş, (197) senesi Hac’dan avdet ederken (Feyd) denilen mahalde vefat etmiştir. Nisbetinde (Er-Ruvâsî) de denir ki Kays-i Aylân’dan bir batın

Devamını Oku »
VÂNÎ MUHAMMED EFENDİ HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

VÂNÎ MUHAMMED EFENDİ HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

kihaes Şubat 20, 2014 0

Osmanlı âlim ve devlet adamlarından. Van civârındaki Hoşap Kasabasında yetişti. Fâzıl Ahmed Paşa 1661 yılında Van’dan İstanbul’a getirdi. Kısa zamanda yaptığı vâz ve güzel konuşmalarıyla tanındı. Sadrâzam Fâzıl Ahmed Paşa vâsıtasıyla Sultan Dördüncü Mehmed’e

Devamını Oku »
VİNCENT VAN GOGH KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

VİNCENT VAN GOGH KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 20, 2014 0

Ünlü bir ressam. Hollanda’nın Brabant eyâletindeki, Groot-Zundert kasabasında 1852 yılında doğdu. Babası râhip olan Van Gogh, küçük yaştayken tablo ticâretiyle uğraşan bir firmada çalıştı. 1876 senesinde sanat öğretmenliği ve râhiplik yaptı. 1877-1878 senelerinde

Devamını Oku »
VAK’ANÜVİS KİMDİR?

VAK’ANÜVİS KİMDİR?

kihaes Şubat 20, 2014 0

Zamânın olaylarını kayıtla vazifelendirilmiş resmî devlet târihçisi. Târihin lüzumu anlaşılıp, kendilerinden sonra gelen nesillere bir eser bırakmak arzusu doğunca târihî vak’alar bir memura tutturulmaya başlandı. Bunlar ibret ve bilgi alınacak vesikalar olarak yeni nesillere

Devamını Oku »
Hazreti Vahşi hayatı hakkında bilgiler

Hazreti Vahşi hayatı hakkında bilgiler

kihaes Şubat 20, 2014 0

Hazreti Vahşi hayatı hakkında bilgiler: Mekke’nin fethinden sonra Müslüman olan eshâbdan. Adı, Vahşî bin Harb Habeşî’dir. Hazret-i Hamza’nın Bedir Gazâsında öldürdüğü Tu’ayme’nin kardeşinin oğlu olan Cübeyr bin Mut’im’in kölesiydi. Habeşli olduğu için, el ile

Devamını Oku »