V »

Hüseyin Vâiz Kâşifî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Hüseyin Vâiz Kâşifî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 1, 2015 0

Hüseyin Vâiz Kâşifî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 910 / 1504-1505) Fütüvvetnâme-i Sultânî adlı eserin yazarıdır. İran’da Nişabur’a bağlı Sebzvâr şehrinde doğ­du. Künyesi Kemaleddin, lâkabı Vâiz, mahlası Kâşifî’dir. Vâiz-i Herevî ya da

Devamını Oku »
Veysi Erken kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Veysi Erken kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 9, 2015 0

Veysi Erken kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1957) Bir Sivil Örgütlenme Modeli: Ahilik adlı eserin yazarıdır. Midyat’ta doğdu. Ankara Yüksek Öğ­retmen Okulu ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik

Devamını Oku »
Vahi Mehmed Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Vahi Mehmed Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 15, 2015 0

Vahi Mehmed Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Vezirlerin zekilerinden olup annesi Kilis’ten, babası İstanbul’da Baltacı kısmındandır. Bir çok siyasi me’muriyetlerde bulunmuştur. 1221 (1806) senesinde hususi murahhas olarak Napolyon’a gönderilmiştir. Basılmış güzel bir

Devamını Oku »
Vecihi Hasan Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Vecihi Hasan Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 15, 2015 0

Vecihi Hasan Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan’ın divan katiblerinden idi. Doğum itibariyle Bahçe-Saray’li ise de İstanbul’da yetişmiştir. 1047 (1638)’den 1072 (1661) senesine kadar yazdığı tarih ufaksa da itimada şayandır. Birer nüshası

Devamını Oku »
Vücudi Mehmed İbn-i Abdü’l-aziz Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Vücudi Mehmed İbn-i Abdü’l-aziz Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 15, 2015 0

Vücudi Mehmed İbn-i Abdü’l-aziz Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ebu’s-Suud Efendi’nin talebelerinden, tarih bilgini, şair bir zat olup Larende’lidir

Devamını Oku »
İbrahim Vahdi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

İbrahim Vahdi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Eylül 7, 2015 0

İbrahim Vahdi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Üç dilin edebiyatına vakıf, şair yaradılışlı olmakla beraber tarih ilminin teracüm-i ahval (hal tercemeleri) şu’besinde de ihtisas sahibi faziletli bir zat olup Şumnu civarındaki (Hacıoğlupazarı)

Devamını Oku »
Ahmed Vehbi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahmed Vehbi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Temmuz 24, 2015 0

Ahmed Vehbi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Enderun-i Hümayun seferli koğuşu çavuşlarından, tarih bilen bir zattır. Kendi eli ile yazılmış tarihi ve ahlaki eserleri basılmamış olup aşağıdadır

Devamını Oku »
Dr. Fatma Varış kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Dr. Fatma Varış kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Temmuz 20, 2015 0

Dr. Fatma Varış kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Öğretmen okullarında öğretmenlik ve müdürlük yaptıktan sonra, Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmenliğine atanmış ve Talim-Terbiye Kurulu üyeliği yapmıştır. Pedagoji bölümünde ilk kez “Program Geliştirme” dersi okutmuştur.

Devamını Oku »