U »

UZUN ÖMER KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

UZUN ÖMER KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 25, 2014 0

İstanbul’da boyunun uzunluğu ile meşhur olan bir şahıs. 1922 yılında Bilecik ilinin Abbaslık köyünde doğdu. Bu senelerde Eskişehir-Bilecik havâlisinde Yunan işgâli vardı. Annesi, babası, Ömer daha iki aylıkken Yunan mezâlimine uğramamak için dağlara çıkarlar.

Devamını Oku »
UZUN MEHMED KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

UZUN MEHMED KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 25, 2014 0

Memleketimizde taş kömürünü ilk bulan şahıs. On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında buharlı gemilerin satın alınarak kullanılmaya başlanmasıyla kömür ihtiyacı arttı. O zaman kömür İngiltere’den ithâl ediliyordu. Buna ödenen paranın yanında İngiltere ile bir savaş

Devamını Oku »
URVE BİN ZÜBEYR KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

URVE BİN ZÜBEYR KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 25, 2014 0

Tâbiînden, yâni Peygamber efendimizin Eshâbını gören büyüklerden. Medîne’de bulunan ve kendilerine Fukahâ-i Seb’a adı verilen yedi büyük âlimden biridir. İsmi, Urve bin Zübeyr, künyesi Ebû Abdullah’tır. Babası Zübeyr bin Avvâm Cennet’le müjdelenen on kişiden

Devamını Oku »
UNSÛRÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

UNSÛRÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 25, 2014 0

Meşhur şâirlerden. İsmi, Ebü’l-Kâsım Hasan bin Ahmed’dir. Mahlası Unsûrî’dir. 961 (H.350)’de Belh’de doğdu. 1040 (H.431) senesinde Gazne’de vefât etti. Gazneli Sultan Mahmûd ve onun oğlu Sultan Mes’ûd zamânında sarayda bulunan şâirlerin başta geleni olup,

Devamını Oku »
UMUR BEY KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

UMUR BEY KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 25, 2014 0

Aydınoğulları Beyliği hükümdarlarından. Babası Aydınoğlu Mehmed Beydir. Lâkabı Bahâüddîn’dir. Genç yaşında babası tarafından İzmir Emiri tâyin edildi. Bu sırada deniz seferlerinde gösterdiği cesâreti, kumandanlık ve adâletiyle meşhur oldu. 1328-1329’da Bozcaada’ya kardeşi İbrâhim’le birlikte bir

Devamını Oku »
ULUBATLI HASAN KİMDİR? HAYATI

ULUBATLI HASAN KİMDİR? HAYATI

kihaes Şubat 25, 2014 0

İstanbul’un fethinde surlara ilk çıkan kahraman. Hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. Fâtih Sultan Mehmed Hanın komutasında Osmanlı ordusu 6 Nisan 1453 (H. 857) Cumâ günü İstanbul’u kuşattı. 29 Mayıs Salı günü sabahı son hücum

Devamını Oku »
UBEYDULLAH ZÂKÂNÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

UBEYDULLAH ZÂKÂNÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 25, 2014 0

Hiciv ve fıkralarıyla tanınmış İran şâir ve edibi. İsmi, Nizâmüddîn Ubeydullah’tır. İran’ın Kazvin şehrine bağlı Zâkân nahiyesinde doğduğundan Ubeydi Zâkânî diye meşhur oldu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1371 (H.773) senesinde vefât etti

Devamını Oku »
UBEYDULLAH EL-ESEDÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

UBEYDULLAH EL-ESEDÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 24, 2014 0

Ebu’l-Kaasım,  Ubeydullah b. Muhammed el-Mevsılî, ulemâdan bir zât­tır. (387) târihinde vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh

Devamını Oku »