Ü »

Hasib-i Üsküdari kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Hasib-i Üsküdari kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Eylül 3, 2015 0

Hasib-i Üsküdari kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Nakşi şeyhlerinden, fazilet sahibi ve tarih-bilen bir zat olup 1200 (1786) tarihlerinde vefat etmiştir. Üsküdar’da Toptaşı civarındaki dergahında medfundur

Devamını Oku »
Sıral Ülkü kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Sıral Ülkü kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Temmuz 20, 2015 0

Sıral Ülkü kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:  Öğrenimini Amerika’da yaparak “master” derecesi aldı. 1957-1970 arasında Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmenliği yaptı. Daha sonra Doktora öğrenimi yaparak A.Ü. Eğitim Fakültesi öğretim üyesi oldu. Bu okulda

Devamını Oku »
İbn Ümmü Mektûm kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

İbn Ümmü Mektûm kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Nisan 27, 2015 0

İbn Ümmü Mektûm kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Abdullâh (Amr) b. Kays b. Zâide el-Kureşî el-Âmirî (ö. 15/636) Hz. Peygamber’in müezzini, âmâ sahâbî. İslâmiyet’ten önce adının Husayn olduğu, Resûl-i Ekrem’in kendisine Abdullah ismini

Devamını Oku »
İbn Ümmü Kâsım kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

İbn Ümmü Kâsım kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Nisan 24, 2015 0

İbn Ümmü Kâsım kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ebû Muhammed (Ebû Alî) Bedrüddîn Hasen b. Kâsım b. Abdillâh b. Alî el-Murâdî (ö. 749/1348) Tefsir, kıraat ve nahiv âlimi. Mağrib asıllı olup Mısır’da doğdu.

Devamını Oku »
İbn Ümeyl kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

İbn Ümeyl kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Nisan 24, 2015 0

İbn Ümeyl kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ebû Abdillâh el-Hakîm es-Sâdık Muhammed b. Ümeyl et-Temîmî (ö. 350/961 [?]) Mısırlı simyacı. 287 (900) yılı civarında Mısır’da doğduğu ve yaklaşık 350’de (961) öldüğü tahmin edilmektedir.

Devamını Oku »
Kemal Ümmî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Kemal Ümmî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Nisan 17, 2015 0

Kemal Ümmî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 880/1475) Mutasavvıf-şair. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Asıl adı İsmâil olup tahsil görmeden yetiştiği için şiirlerinde Ümmî Kemal mahlasını kullanmıştır. Şeyh Mehmed Bedreddin’in dervişlerinden ve

Devamını Oku »
Ümran Nazif Yiğiter kimdir? Hayatı ve eserleri

Ümran Nazif Yiğiter kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes Ocak 9, 2015 0

Ümran Nazif Yiğiter kimdir? Hayatı ve eserleri: İstanbul’da doğdu (1915). Ortaöğrenimini Pertevniyal Lisesi’nde (1927), yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı (1936). Yargıçlık, savcılık, avukatlık yaptı. Konya’dan milletvekili seçildi (1950-54). Ölümünden önce (28 Aralık 1964)

Devamını Oku »
Ahmed Ümidi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahmed Ümidi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 22, 2014 0

Ahmed Ümidi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Celvetî tarikatından âlim ve şair bir zat olup Kızanlıklıdır. İstanbul’da tahsilini bitirdikten sonra Fatih Sultan Mehmed Han Camiinde vaaz eder ve Küçük Ayasofya yakınında Hüseyinağa zaviyesinde

Devamını Oku »