Sabuncuoğlu Şerefeddin kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 10/15/2014 0

Sabuncuoğlu Şerefeddin

Şerafeddin İbn-i Ali «Sabuncuoğlu» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Memleketi olan Amasya’da 14 sene Darü’ş-şifa tabibliğinde bulunmuş fazilet sahibi bir tabibdir. 873 (1468)’de müellef 17 bab üzerine müretteb (Mücerrebname)’ isminde Türkçe tıbbi eseri vardır ki birer nüshası Ayasofya ve Hamidiye Kütüphanelerinde mevcuttur. Bu eserin baş tarafından mühim (Müfredat-ı Tıb) cedveli derç edilmiştir. (Harzemşahi)’ nin (Akerbadin)ini de terceme etmiştir. Bunun da bir nüshası Kılıç Ali Paşa Kütüphanesinde vardır. Bunlardan başka bir de manzum tıbbi bir eseri vardır ki bunun da müellif hattı ile muharrer nüshası Veled Çelebi Efendinin hususi kütübhanesindedir. Bu eserde (Sabuncuoğlu) lakabı yazılıdır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.