Ş »

Ahi Şemseddin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahi Şemseddin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 4, 2015 0

Ahi Şemseddin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ahi Hasan’ın babası ve Osmanlı Beylği’nin ku­rucusu Osman Bey’in en yakın arkadaşlarından biridir. İbn Battuta, Anadolu gezisi esnasında Bursa’ya geldiğinde, misafir olduğu zaviyelerden biri Ahi Şemseddin

Devamını Oku »
Ahi Şecerenameleri hakkında bilgi

Ahi Şecerenameleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 4, 2015 0

Ahi Şecerenameleri hakkında bilgi: Ahi Şecerenamelerinin ilk defa ne zaman yazıl­maya başlandığına dair kesin bir bilgi yoktur. Ahilik geleneğinde Ahilerin mesleğini kimden öğrendiği (el aldığı) ve meslek intisabının hangi pirlere dayandığı büyük önem taşır.

Devamını Oku »
Ahi Şahin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahi Şahin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 4, 2015 0

Ahi Şahin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Selçuklu ve Beylikler devrinde Tokat’a bağlı Niksar’da yaşadı. 1455 tarihinde Niksar’ın ma­halleleri arasında yer alan Ahi Şahin mahallesi sâkinleri, muhtemelen Ahi Şahin’in akrabaları idi

Devamını Oku »
İbrahim Şevki Bey «Miralay» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

İbrahim Şevki Bey «Miralay» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 25, 2015 0

İbrahim Şevki Bey «Miralay» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: 1287 (1871) tarihinde mezun olmuş Osmanlı tabiblerinden olup İstanbul’ludur. Mezun olduktan sonra asabi hastalıklar tahsili için Paris’e gönderilmiş ve avdetinde Tıbbiye Mektebi Tıb Kanunu

Devamını Oku »
İbn-i Şerif kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

İbn-i Şerif kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 24, 2015 0

İbn-i Şerif kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (Yadigar-ı İbni Şerif fi’t-Tıb) ismindeki tıbbi eserin müellifi olan tabib-i haziktir. Bu eserini 1037 (1628) senesinde ikmal ettiğini Kitabın  mukaddimesinde beyan ediyor. Üç yüz küsur sayfadan

Devamını Oku »
Şakir Paşa (Mehmed Şakir Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şakir Paşa (Mehmed Şakir Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 14, 2015 0

Şakir Paşa (Mehmed Şakir Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hayatı daha önce yazılan Sadr-ı A’zam Cevad Paşa’nın küçük kardeşidir. Bursa’da doğmuştur. Harbiye Mektebinden kurmay olarak çıktıktan sonra ferik (tümgeneral)liğe kadar yükselmiştir. 1332

Devamını Oku »
Şükrü Bey (Binbaşı Kaptan Mehmed Şükrü Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şükrü Bey (Binbaşı Kaptan Mehmed Şükrü Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 14, 2015 0

Şükrü Bey (Binbaşı Kaptan Mehmed Şükrü Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Deniz subaylarından, ilim sahibi bir zat olup İstanbul’ludur. Uzun müddet Bahriye Mektebinde muallimlik yaparak hakkıyla öğreticilik vazifesinde bulunmuştur. 1328 (1912) tarihinde

Devamını Oku »
Şevket Mustafa Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şevket Mustafa Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 14, 2015 0

Şevket Mustafa Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Arabkirli olup erkan-ı harbiye generallerindendir. 1307 (1891) tarihinde beşinci ordu kumandanı iken Şam’da vefat etmiştir. İffet ve fazilet sahibi bir zattı

Devamını Oku »