Ş »

Unkani Şemseddin Şirvani kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Unkani Şemseddin Şirvani kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 7, 2015 0

Unkani Şemseddin Şirvani kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan Dördüncü Murad devri tabiblerinden fazilet sahibi bir zat olup Şirvan’lıdır. (Teşrih-i Ebdan ve Terceman-i Kibale-i Feylesofan) isminde müteaddit resimleri ihtiva eden eserini takdim ederek

Devamını Oku »
Şakir Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şakir Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 7, 2015 0

Şakir Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Askeri Tıbbiye Mektebinin en muktedir, en himmetli muallimlerinden ve tıb ilminin azaların faydaları «Menafi’u’l-A’za» şubesi mutehassıslarından hazik bir zat olup İstanbulludur. Tahsilini Paris’te ikmal etmiştir. Tıbbın

Devamını Oku »
Şakir İbrahim Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şakir İbrahim Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 7, 2015 0

Şakir İbrahim Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı tabiblerinin en zekilerinden olup Kayseri’lidir. Tıbbiye Mektebinde tahsilini ikmalden sonra bir müddet üçüncü ve yedinci ordular dairelerinde hizmet etdiği gibi bir aralık veba ve

Devamını Oku »
Şakir Paşa (Mirliva) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şakir Paşa (Mirliva) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 7, 2015 0

Şakir Paşa (Mirliva) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Askeri Tıbbiye Mektebinden 1288 (1871) tarihinde neş’et etmiş en zeki tabiblerdendir. Fizyoloji tahsili için Paris’e gönderilmiş ve meşhur fizyolojistlerden Klod Bernard’ın öğretim rahlesinde tahsilini ikmal

Devamını Oku »
Şeyh Edebâli kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şeyh Edebâli kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 9, 2015 0

Şeyh Edebâli kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 1326) Mutasavvıf, ilk Osmanlı kadısı ve Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayın pe­deri olan Edebâli’nin adı kaynaklarda Edebâli, Atabâlî veya bu isimlerin kısaltılmış şekli olarak

Devamını Oku »
Ahizâde Şemseddin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahizâde Şemseddin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 4, 2015 0

Ahizâde Şemseddin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 1566-1567) Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra Medine kadılı­ğında bulundu. Kadılıktan azledildi. Bu haberi almadan kısa bir süre önce vefat etti

Devamını Oku »
Ahi Şerif Hüseyin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahi Şerif Hüseyin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 4, 2015 0

Ahi Şerif Hüseyin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Eretnaoğulları döneminde (1327-1352) yaşadı. İbn Battuta’nın Aksaray’a geldiği sırada Eretna Bey’in vekili ve şehrin hâkimi olan, evinde İbn Battuta’yı misafir eden ve kendisine bağlı kalabalık

Devamını Oku »
Ahi Şerafeddin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahi Şerafeddin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 4, 2015 0

Ahi Şerafeddin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 1350-51) Ankara’nın önde gelen Ahilerindendi. Ahi Sinan Şecerenamesi’nde ismi Ahi Şerafeddin Hace Os­man olarak geçer. Vefatına kadar Ahilerin reisli­ğini uhdesinde bulundurdu. Emîr Eretna’nın nai­bi olduğu

Devamını Oku »