Ş »

ŞU’BE BİN EL-HACCÂC KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

ŞU’BE BİN EL-HACCÂC KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 24, 2014 0

Şu’be b. el-Verd Ebû Bistâm el-Ezdî el-Vâsitî, meşhur, kesîrü’l-menâkıb bir zâttır. (82) târihinde doğmuş, Vâsıt’da yetişmiş, sonra Basra’ya rıhlet ederek orada (160) târihinde vefat etmiştir. Ezd kabilesinin mevâlîsinden idi

Devamını Oku »
ŞA’Bİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

ŞA’Bİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 23, 2014 0

Ebû-Amr Âmir b. Şurahbil el-kûfî, Tâbiîn’in ekâbirindendir. Ecdadı Ye­menli ve Himyerî olup kendisi Hemdân kabilesinden bir batın olan (Şa’b) a nisbet edilmiştir. Babasının isminde ihtilâf edilmiştir. Abdu’llâh olduğuna kaail olanlar da vardır. Validesi Fas

Devamını Oku »