Ş »

Şahin Uçar kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şahin Uçar kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 24, 2016 0

Şahin Uçar kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Uludağ Üniversitesi  Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünü 2002 yılında bitiren Şahin Uçar  daha sonra aynı alanda Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde

Devamını Oku »
Şükrü Paşa (Ahmed Şükrü Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şükrü Paşa (Ahmed Şükrü Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Nisan 9, 2016 0

Şükrü Paşa (Ahmed Şükrü Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: 1290 (1874) senesinde Harbiye Mektebinden «erkan-i harb» zabiti sıfatiyle me’zun olmuş, İstanbul’ludur. Askeri hayatının büyük bir kısmı askeri mekteblerde ve Mülkiye Mekteblerinde muallimlikle

Devamını Oku »
Ataullah Efendi (Şerifzade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ataullah Efendi (Şerifzade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Nisan 7, 2016 0

Ataullah Efendi (Şerifzade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1759/60-1811) Osmanlı şeyhülislamı. Nizam-ı Cedid hareketine engel olup Kabakçı Mus­tafa ile işbirliği yaparak 3. Selim’i tahttan indirdi. Seyyid Mehmed Ataullah Efendi, Osmanlı İmparatorluğu’na birçok

Devamını Oku »
Şemsi Arel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şemsi Arel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Mart 2, 2016 0

Şemsi Arel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1906) Türk ressam. Hat sanatındaki ritmik çizgi düzeninden yararlanmış, plastik “işaret”ler olarak kullandığı harflerle geometrik soyutlamalar yapmıştır. İstanbul’da doğdu. Ressam Mehmet Ruhu Bey’in oğludur. Resimle ilgili

Devamını Oku »
Şükrü Paşa (İstihkam Livası Mustafa Şükrü Paşa» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şükrü Paşa (İstihkam Livası Mustafa Şükrü Paşa» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Şubat 22, 2016 0

Şükrü Paşa (İstihkam Livası Mustafa Şükrü Paşa» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Askeri erkanın kudemasından ve riyazi ilimlerin inşaat ve keşif şubeleri mütehassıslarından bir zat olup Eyüp’lüdür. Mühendishane-i Berri’den me’zun olduktan sonra askeri

Devamını Oku »
Şerefeddin Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şerefeddin Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Şubat 22, 2016 0

Şerefeddin Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: «Erkan-ı Harb Mirlivalarından Çengelköylü Hüseyin Şerefeddin Paşa» Mektepten me’zuniyetinden sonra askeri hizmetlerde ve Nafia Nezaretinde hizmet ifa etmiştir. 1314 (1898) tarihinde Erkan-ı Harbiye-i Umumiye

Devamını Oku »
Şevki Paşa (Rusçuklu Mustafa Şevki Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şevki Paşa (Rusçuklu Mustafa Şevki Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Şubat 22, 2016 0

Şevki Paşa (Rusçuklu Mustafa Şevki Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Harbiye Mektebinden (erkan-ı harb)lıkla me’zun zabitlerin zekilerinden olup Rusçukludur. Me’zuniyetten sonra uzun müddet Askeri mekteblerde muallimlikte ve ömrünün sonlarında Kosova’da

Devamını Oku »
Şeref Akdik kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şeref Akdik kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Şubat 21, 2016 0

Şeref Akdik kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1899-1972) Türk ressam. Resim sanatının gele­neksel işçiliği çerçevesinde doğa görü­nümlerine bağlı kaldığı için “gerçek­çiler” arasında anılmıştır. 12 Mayıs 1899’da İstanbul’da Fatih’te doğdu. 20 Haziran 1972’de aynı

Devamını Oku »