Pierre Demargue kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/05/2022 0

Pierre Demargue kimdir? Hayatı ve eserleri: (1903) Fransız, arkeolog. Ege uygarlıkları konusunda araştırmalar yapmıştır. 8 Şubat 1903’te Aix-en Provence’da doğdu. Ecole Normale Superieur ve Ecole Français d’Athenes’de öğrenim gördü. 1933’te Grenoble, 1937’de Strasbourg, 1950-1971 arasında Sorbonne Üniversite­lerinde klasik arkeoloji dersleri verdi. 1969’da Institu- te de Belles Lettres’e üye oldu. Çeşitli uluslararası kurumlara üye seçildi. Legion d’Honneur nişanını aldı. Revue d’Archeologiue’in yöneticiliğini yaptı.

Girit’te 1927’den başlayarak
aralıklarla 1964’e değin sürdürülen Mihos kenti Mallia’daki kazıları yönetti.
Bu kazılarda İÖ 2000 ile 1400 arasında yer alan Girit uygarlığının
anlaşılmasını sağlayan pek çok buluntu ortaya çıkartıldı. Kentteki saray, ev
gibi mimarlık yapıları ve mezarlar, Yunan öncesi Girit uygarlığının tarihi,
sanatı, özellikle de mimarlığı ve çanak çömleği üzerine çok önemli bilgiler
edinildi.

Pierre Demargue Yunan öncesi ile Yunan Arkaik dönemi
arasındaki kültürleri araştırırken Girit Adası’na ağırlık vermiştir. İÖ 8.-7.
yy Yunan sanatında görülen Doğu etkilerinin, deniz yoluyla geldiğini ve
Girit’in bu yayılmada ilk durak olduğunu savunmuş­tur. Girit’te 1923’te
Anavlochos’ta, 1933 ve 1936’da da Arkaik döneme ait bir yerleşme yeri olan
Dreros’ta yaptığı kazı ve İncelemeler ona bu savında destek sağlamıştır.

Demargue, Yunan Arkaik ve Klasik
dönemlerin­de Ege’nin tek bir kültür çevresi haline gelmesi üzerinde de
durmuştur. Bu konuya açıklık getirmek için Afrika’nın kuzey kıyısında
Kartaca’da ve Güney­batı Anadolu’da Likya bölgesindeki Ksanthos’ta 1950-1962
arasında kazılar ve araştırmalar yapmıştır. Ksanthos kazıları sonucunda daha
önceden bilinen Likya mezar anıtlarının durumlarını ayrıntılı biçimde
tanımlamıştır.

Pierre Demargue Eserleri:

 1. Fouilles
  de Mallia, le palan, 3 eme rapport (F.Chapoothier ile), 1942, (“Mallia Kazıları, Saray, 3.Rapor”);
 2. Fouilles
  de Mallia, les necropoles, 1, 1945, (“Mallia Kazıları, Mezarlıkları, I”);
 3. Fouilles
  de Mallia, les maisons et guartiers d’habıtation, I, (H. Gallet de Santerre ile), 1953,
  (“Mallia
  Kazıları, Evler ve Yerleşim Bölgeleri”);
 4. Fouilles
  de Xanthos !: espiliers
  funeraıres, 1958,
  (“Ksanthos
  Kazıları 1: Kule Mezarları”);
 5. Fouilles
  de MallUı, le palais, 4 eme
  rapport (F. Chapoothier
  ile), 1962, (“Mallia Kazıları, Saray, 4.Rapor”);
 6. Naissance
  de L’art Grec, 1964, (“Yunan Sanatının Doğuşu”);
 7. Foulles
  de Xanthos III: Le
  momtment des nereides, architecture, (P.Coupel ile), 1969, (“Kanthos Kazıları III: Nereyidler Anıtı,
  Mimarlığı”);
 8. Fouilles
  de Mallia, plan du site, plans du palais, indices,
  1974, (“Mallie Kazıları, Yerleşmenin ve Sarayın
  Planları”);
 9. Fouilles de Xanthos V: tombes
  maisons, tombes-rupestres, sarcophages, les epitaphes lydennes, (E.Laroche ile), 1974, (“Ksanthos Kazıları V: Ev Mezarla­rı, Kaya
  Mezarları, Lahitler, Likya Mezar Taşları”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 31, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.