Philippe Buchez kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 06/04/2018 0

Philippe Buchez kimdir? Hayatı ve eserleri: (1796-1865) Fransız, sosyal felsefeci. Hıristiyan sosyalizminin kurucularındandır. Philippe Joseph Benjamin Buchez 31 Mart 1796’da şimdi Belçika sınırları içinde olan Ardenne İli’ndeki Matagne-la-Petite’de doğdu, 12 Ağustos 1865’te Rodez’de öldü. 1817-1825 arasında tıp öğre­nimi gördü. 1818’dc Fransa’da monarşiyi savunan Amis de la Verite (“Gerçeğin Dostları”) locasının, 1821 ‘de ise Fransız Charbonneric’sinin kuruluşuna katkıda bulundu. 1831’de işçi hareketlerini destekle­yen L’Europeen (“Avrupalı”), 1840-1850 arasında da L’Atelier (“Atölye”) dergilerini yayımladı. 1840’larda işçi örgütlerinin kurulmasının savunuculuğunu yaptı. 1848’de Ulusal muhafızların başında Tuileries Sarayı’ na ilk giren isyancılar arasındaydı. Mayıs-Haziran 1848’dc Kurucu Meclis’in başkanlığını yaptı.

Charbonnerie hareketinin başarısızlığa uğrama­sından sonra Saint-Simon’un Nouveau Christianisme (“Yeni Hıristiyanlık”) adlı yapıtından etkilenen Buchez, Saint-Simoncular arasında yer aldı. Ancak, Ba-zard ve Enfantin’in savunduğu “Tanrı’nın her şey ve her şeyin Tanrı olduğunu “(panteist) iddia eden öğre­tiyi eleştirerek, 1829’da Saint-Simonculuktan koptu.

Buchez, 1833’te Introduction â la Science de Histoire (“Tarih Bilimine Giriş”) ve 1834-1838’de yayımlanan Histoire Parlamentaıre de la Revolution Françaıse (“Fransız Devrimi’nin Parlamenter Tarihi”) adlı yapıtlarında Fransız Devrimi ilkelerinin Hıristi­yanlık’la çatışmadığını öne sürdü. Tarihin birbirini izleyen aşamalar boyunca sürekli bir gelişme içinde olduğunu, çağdaş uygarlığın Hıristiyanlık’tan kaynak­landığını, İsa’nın savunduğu eşitlik ve kardeşlik ilke­lerinin topluma uygulanması ile tarihin son aşaması­nın tamamlanacağını öne sürdü. Fransız Devrimi’ni Hıristiyan uygarlığının ileri bir aşaması olarak kabul eden Buchez, şiddet uygulamalarına karşı oldu.

Buchez bir reform önerisi olarak, işçi örgütleri­nin üretim araçlarını ve hammaddeleri denetim altına almasını savunmuştur. Sosyal reformlara ilişkin öne­rileri, üretim kooperatifleri hareketinin öncülerini ve Hıristiyan sosyalistlerini etkilemiştir.

Philippe Buchez Eserleri

  1. Introduction âla Science de l’Histoi­re, 1833, (“Tarih Bilimine Giriş”);
  2. Histoire Parlamentaıre de la Revolution Française, 40 cilt, 1834-1838, (“Fransız Devrimi’nin Parlamenter Tarihi”);
  3. Essai d’un Trake Complet de Philosophıe du Pomt de vue de Catholiasme et du Progres, 3 cilt, 1838-1840, (“Katolisizm ve Gelişme Açısından Bir Felsefe Kitabı Denemesi”).

Yararlanılan Kaynaklar: Türk ve Dünya ünlüleri Ansiklopedisi, cilt 21.

Sitemizi takip etmeye devam edin.

Yorumlar kapalı.