Pavel Petrovich  Blonsky kimdir? Hayatı

kihaes 05/21/2018 0

Pavel Petrovich  Blonsky kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1884-1941) SSCB’li eğitimci. Politeknik eğitim kuramcılarındandır. 14 Mayıs 1884’te Kiev’de doğdu. 15 Şubat 1941’de Moskova’da öldü. Blonsky, 1920’lerdeki Sovyet eğitim devriminin kuramcılarındandır. Lenin’ in yine eğitimci olan karısı Krupskaya’nın başkanlık ettiği komitede onunla birlikte çalışmıştır. 18. ve 19. yy’da Pestalozzi ile önem kazanan uygulamalı öğretim anlayışı, 20. yy’da iki yönde gelişmiştir. Biri Dewey’in öne sürdüğü gibi yapma eyleminin deney düzeyinde ve bir araç olarak ele alınmasıdır. Bir grup eğitimci, özellikle Kerschensteiner ise yapma ile öğrenmenin iç içe amaçlar olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bunlara göre ürün vermeyen yap­ma eylemi, kaba bir zevki tatmin etmekten ileri gitmez. Blonsky’in eğitim anlayışı da genel olarak bu yöndedir. Hatta daha da ileri giderek eğitim ve üretim birimlerinin aslında aynı şey olduğunu savunmuştur. Ona göre bir fabrika, bir çiftlik, bir işletme, okulun kendisidir.

Blonsky’nin kendinden önceki iş ve meslek eğitimi kuramcılarından önemli farkı eğitim felsefesi­ne ilişkindir. Ona göre “kapitalist üretim biçimi”nin öngördüğü meslek eğitimi, insanları üretim olayının tümünü kavramaktan uzak parçalar durumuna getirir. Üretimin doğasını anlamak ve onu bir eğitim konusu olarak özümlemekle, bir makinenin yerini alabileceği insan olarak yetiştirmek ayrı şeylerdir. Bu nedenle insan, özellikle ortaöğrenim düzeyinde belirli bir üretim becerisinde uzmanlaşmak yerine, genel olarak üretim teknolojisin’ tanıtan ve sanayi için temel eğitim biçiminde algılanabilecek olan “Politeknik” eğitimden geçmelidir.

Pavel Petrovich  Blonsky

Blonsky eğitim sistemi konusundaki görüşlerini yüksek öğretim aşamasına kadar tanımlamıştır. Buna göre iş eğitimi aynı ülkenin sürekliliği içinde üç aşamadan geçer. Birincisi, okul yaşına gelmeyen çocuklar için Froebel ve Montessori öğreticilerine benzer biçimde oyun-eğitim aşamasıdır. Bu aşamada çocuklara renk, biçim ve hareket öğelerinden yararla­nılarak tarım, araçlar, makine ve teçhizat tanıtılmalı ve sevdirilmelidir. İkinci aşama birinci derecede iş okullarıdır. Bu aşamada öğrenci, okulun kurulması ve günlük sorunlarına çözüm bulması da dahil olmak üzere yaşam eğitimi görür. Atölye, fabrika, çiftlik vb. üretim birimlerinin gezilerek tanınmasına ağırlık veri­lir. Üçüncü aşama ise ikinci derece iş okullarıdır. Politeknik eğitim bu aşamada sağlanır. İkinci derece­de iş okulunu bitiren öğrenci bir yandan temel teknolojik bilgileri alarak mesleki uzmanlaşmaya hazırlanmış, diğer yandan sosyalist toplumun öngör­düğü yaşam felsefesini özümlemiş olur. Blonsky, eğitim sistemi ile ilgili görüşlerini, İş Okulu adlı kitabında toplamıştır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 17. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.