Paul Delvaux kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/05/2022 0

Paul Delvaux kimdir? Hayatı ve eserleri: (1897) Belçikalı ressam. Gerçeküstücü res­min temsilcilerindendir. Antheit-Lez-Hul’de doğdu. Brüksel Güzel Sa­natlar Akademisi’nde önce mimarlık, sonra da resim öğrenimi gördü. 1928’de gene Brüksel’de Güzel Sanatlar Sarayı’nda açtığı sergi ile tanındı. 1936’da Gerçeküstücülük hareketine katıldı. 1947’de onun sanatını konu alan Le Monde de Delvaux (“Paul Delvaux’nun Dünyası”) adlı bir film yapıldı. Bu filmin metnini şair Paul Eluard yazdı. Paul Delvaux 1952’den başlayarak Belçika’daki çeşidi yapılar için duvar panoları hazırladı. Brüksel’de Mimarlık ve Dekoratif Sanatlar Ulusal Enstitüsü’nde öğretim üye­liği yaptı.

Delvaux’nun başlangıçta, dışavurumcu
(ekspres­yonist) bir ressam olan C. Permeke’in (1886-1952) etkilerinin açıkça
görüldüğü, izlenimcilik ve Dışavu­rumculuk arası bir anlayışı vardı. Daha sonra
Magritte’in gerçeküstücülüğünü ve Chirico’nun metafizik resmini, Veristik Gerçeküstücülük
kapsamı içinde bütünleştiren özgün bir üslup geliştirdi.

Delvaux, Eski Yunan mimarlığının sütunlu yapı­larıyla biçimlenen çevrelerden tren İstasyonlarına, İtalyan köşklerinden boğucu atmosferli bekleme oda­larına kadar çeşitli mekanları resimlerine konu yap­mıştır. Çoğunlukla bu mekanları şenlendiren koca­man gözlü çıplak kadın figürleri ile bürokrat giyimli erkekler, anlamı belirsiz bir gelişmeyi bekler gibidir­ler. Onun tüm resimlerinde, rüyalar dünyasını çağrış­tıran bir tiyatro havası egemendir.

Paul Delvaux Eserleri:

  1. Şafak
    Vakti, 1937;
  2. Ay’ın
    Evreleri, 1939, Modern Sanatlar Müzesi, New York;
  3. Eller, 1941;
  4. Yankı, 1943;
  5. Demir Çağı, 1951, Güzel Sanatlar Müzesi, Ostende.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 31, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.