Ö »

Özdemir Altan kimdir? Hayatı ve eserleri

Özdemir Altan kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes Mayıs 9, 2018 0

Özdemir Altan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1931) Türk ressam. Resimlerinde, endüstri toplumunun araç-gereçlerini konu almıştır. Konya’da doğdu. Ortaöğrenimini bitirdikten sonra İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Zeki Faik İzer Atölyesi’nde resim öğrenimi gördü.

Devamını Oku »
Özkan Aslan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Özkan Aslan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Mart 31, 2016 0

Özkan Aslan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1949) Türk balet. Yurt dışında pek çok bale topluluğunda baş dansçı olarak ça­lıştı. Ankara’da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Bale öğrenimini 1961-1971 yılları arasında Londra’da

Devamını Oku »
Ömer Lütfi Akad kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ömer Lütfi Akad kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Şubat 21, 2016 0

Ömer Lütfi Akad kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1916) Türk sinema yönetmeni. Türk sine­masında, sinemaya özgü bir dilin gelişmesine öncülük etmiştir. Halep’ten İstanbul’a göç eden bir baba ile İzmitli bir annenin oğlu olarak

Devamını Oku »
Ömer Demirel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ömer Demirel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 9, 2015 0

Ömer Demirel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1960) II. Mahmud Döneminde Sivas’ta Esnaf Teşkilâtı ve Üretim-Tüketim İlişkileri; Osmanlı Dönemi Sivas Şehri ve Esnaf Teşkilâtı adlı kitapların ya­zarıdır. Ankara’da doğdu. İlk eğitimini Etlik

Devamını Oku »
Ömer Bosnalı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ömer Bosnalı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 6, 2015 0

Ömer Bosnalı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1962) Osmanlı Çalışma Hayatında Ahilik Teşkilatı adlı Yüksek Lisans tezini hazırlayan Ömer Bosnalı, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde doğdu. 1983’te İÜ İkti­sat Fakültesi’nden mezun oldu. 1986’da aynı

Devamını Oku »
Ömer Lütfi Barkan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ömer Lütfi Barkan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 5, 2015 0

Ömer Lütfi Barkan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1902-ö. 1979) Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunda Ahilerin oyna­dığı role eserlerinde önemli ölçüde yer veren ve Osmanlı Devleti’nde ziraî ekonominin hukukî ve malî esasları olan sancak

Devamını Oku »
Ömer İbn-i Sinan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ömer İbn-i Sinan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 26, 2015 0

Ömer İbn-i Sinan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı tıb alimlerinden olup İznikli ve hayatı aşağıda yazılı Ömer Şifai Efendi’nin muasırıdır. 116 (1704) tarihinde te’lif ettiği kimya ve tıp kanunlarından bahseden (Künaz-i Hayatü’l-İnsan

Devamını Oku »
Subhi Ömer Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Subhi Ömer Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 12, 2015 0

Subhi Ömer Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Askeriyenin zekilerinden olup Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reis Vekili Müşir Edhem Paşa’nın oğludur. Kurmay olarak tahsilini bitirdikten son­ra gayretli çalışmasına mükafat olarak kısa zamanda kaymakamlığa terfi

Devamını Oku »