Muvaffak Uyanık kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/20/2015 0

Muvaffak Uyanık kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1905-1975) İstanbul’da doğdu. Üsküdar Sultanisinde okuduktan sonra öğ­retmen okuluna girdi ve 1925 yılında İstanbul Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. 1928’de “Toplu öğretim” konusunu incelemek ve pedagoji öğrenimi yapmak üzere Bakanlıkça Viyana’ya gönderildi. İlköğretim müfettişliği ve çeşitli eğitim yöneticiliği görevlerinden sonra, 1950 yı­lında Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmenliğine atandı. Burada 10 yıldan fazla çalıştıktan sonra İstanbul Eğitim Enstitüsünde Pedagoji bölümü açılınca buraya nakletti.

1950’li yıllarda Pedagoji bölümüne konan “İlkokul Programının Esas­ları” adlı bir dersi okuttu. Bu derste, şu konular üzerinde durdu: İlköğretim zorunluluğunun 1824’ten beri geçirdiği değişiklikler, programın başarılı ol­ması için gerekli şartlar, “Toplu Öğretim” fikrinin gelişimi, çevreye göre program, fırsat öğretimi, çeşitli ilkokul programlarının incelenmesi. Özel­likle o tarihte 1948 programı, Millî Eğitim Şûralarında programlara yapılan eleştiriler ve ilkokul programlarının uygulanmasını kolaylaştıran önlemler üzerinde durulmuştur. Deneyimli bir eğitimcimizdi. Daha önce, müfettişlik ve yönetim görevlerinde bulunmuştu. 1948 tarihli İlkokul Programı’nı ha­zırlayanlardan idi. O da, Fuat Baymur gibi, derslerini çok dikkatli ve planlı yürütürdü. Daha sonraları Pedagoji Bölümü başkanlığı da yapmıştır.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.