Melvil Dewey kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/10/2022 0

Melvil Dewey kimdir? Hayatı ve eserleri: (1851-1931) ABD’li kütüphaneci. Kitapların sınıf­landırılmasında kullanılan ondalık sı­nıflama sistemini kurmuştur. 10 Aralık 1851’de Adams Center’da doğdu, 26 Aralık 1931’de Lake Placid’de öldü. Babası ayakkabı yapımcısıydı. 1870’te Amherst College’a girdi. Öğre­niminin son iki yılında okul kütüphanesinde çalıştı. 1874’te bu okuldan mezun olan Melvil Dewey iki yıl daha okulun kütüphanesinde çalışmaya devam etti. 1876’da Boston’a giden Dewey burada Kütüpha­ne Bürosu’nu kurdu. Aynı yıl kurulan Amerikan Kütüphanecilik Derneği’nin kurucuları arasında ver aldı. 1876-1890 arasında bu derneğin sekreterliğini, 1890-1893 arasında ise başkanlığını yaptı. 1876’da R. R. Bowker ve F. Leypoldt ile birlikte Library Jour­nal adlı bir dergi çıkarmaya başladı. 1883’te Columbia College’da kütüphaneci oldu. Burada ABD’de kütüp­hanecilere eğitim veren ilk kuruluş olan School of Library Economy’i kurdu. 1888’de Columbia College’dan ayrılan Melvil Dewey aynı yıl New York Eyalet Kütüphanesi müdürü oldu.

1889-1900
arasında New York Eyalet Üniversi­tesi sekreteri olan Dewey 1890’da Eyalet
Kütüphane­leri Birliği’nin kurulmasına yardım etti ve 1906’ya kadar burada
çalıştı. Melvil Dewey kendi sınıflandırma sistemini geliştirir­ken W. T. Harris’in
bu konuda yapmış olduğu çalış­malardan yararlanmıştır. Dewey’in sisteminde
kütüp­hanedeki bilgiler ondalık sisteme göre 10 gruba bölünmektedir. Her grupta 100 rakam bulunmakta­dır. Örneğin
200’lü rakamlar din grubunu, 700’lü rakamlar sanat grubunu göstermektedir. Her
grup kendi içinde 10
alt gruba bölünmüştür. Örneğin Hıristiyan Kilisesi 260’lı rakamlarda
bulunmaktadır.

Melvil
Dewey, sınıflandırma sisteminin Anglo Sakson ülkelerinde kabul edilmesi için
çaba göstermiş New York Eyalet Kütüphanesi’ni tümüyle yeniden düzen­leyerek
ABD’nin en etkin kütüphanelerinden biri haline getirmiştir. Öte yandan Dewey
gezici kütüp­hane ve fotoğraf koleksiyonları sisteminin yerleşme­sini
sağlamıştır. Dewey’in sınıflandırma sistemi günü­müzde de kullanılmaktadır.

Melvil Dewey Eserleri:

  1. A
    Classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging the Books and
    Panıpblets of a Libraryı, 1876, (“Bir Kütüphanedeki Kitapları ve Broşürleri Kataloglamak ve Düzenlemek için
    Bir Sınıflan­dırma ve Konu indeksi
    ”).

Kaynak: Türk ve
Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 32, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.