Maurice Denis kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/06/2022 0

Maurice Denis kimdir? Hayatı ve eserleri: (1870-1943) Fransız ressam ve sanat kuramcısı. Resimde Simgecilik’in (Sembolizm) önde gelen kuramcılarındandır. 24 Kasım 1870’te Fransa’da Granville’de doğdu, 12 Kasım 1943’te Paris’te öldü. Academie Julian ve Güzel Sanatlar Okulu’nda öğrenim gördü. İzlenimcilik’e (Empresyonizm) tepki duyarak Gauguin’den etkilendi. Serusier, Vuillard ve Bonnard gibi ressam­larla birlikte Simgeciler’e ve Nabiler (Peygamberler) adını alan ressamlar grubuna katıldı. 1908-1919 ara­sında Academic Ransom’da ders verdi. 1919’da dinsel sanatla uğraşan ressam Georges Desvallieres ( 1861­1950) ile birlikte Ateliers d’Art Sacre’yi (Kutsal Sanat Atölyeleri) kurdu.

Maurice Denis, sanat yapıtının değerinin, doğanın kusur­suz taklidinden değil, malzemenin estetik kullanımın­dan kaynaklandığını savunmuştur. Resmin “belli bir düzene göre renklerle boyanmış düz bir yüzey” olduğunu ileri sürmüş, konudan çok renklerin düze­nini vurgulayan ve çağdaş resim kuramının temelinde yatan bir anlayışın ilk savunucularından biri olmuş­tur. Dinsel tutumu ve sanatın, sanatçının zihinsel durumunu yansıtması gerektiği yolundaki görüşleri nedeniyle Nabiler’in yarı mistik tutumlarıyla uyuş­muş, grubun kuramsal önderliğini üstlenmiştir. Daha sonraki yıllarda ise 14. ve 15. yy İtalyan fresk ressamlarının etkisine girmiş, bunun sonucunda sa­natta konu ve perspektif gibi öğelere daha fazla yer vermiştir. Kuramsal yazılarını çeşitli kitaplarında toplamıştır.

En önemli yapıtlarından biri 1912’de
yaptığı Champs Elysees Tiyatrosu’nun tavan resimleridir. Cenevre’deki St. Paul Kilisesi’nin duvar resimlerinin yanı
sıra, Fransa’daki birçok kilisenin de duvar resimlerini yapmıştır. Ayrıca
taşbaskı (litografi), mo­zaik, kitap resmi ve vitray çalışmaları vardır.
Aydınlık renkler ve yalın biçimler resminin belirleyici özelliklerindendir.

Denis, Simgeci Okul’un başlıca sanatçı
ve kuram­cılarından biridir. Fransa’da dinsel sanatın canlanma­sında da etkili
olmuştur.

Maurice Denis Eserleri:

Resim:

 1. Esin
  Perileri, 1893,
  Ulusal Modern Sanatlar Müzesi, Paris;
 2. Cezanne’a
  Saygı, 1900;
 3. Cennet.

Kitap:

 1. Theorıes, 1912, (“Kuramlar”);
 2. Nouvelles
  theories, 1922,
  (“Yeni Kuramlar”);
 3. Histoıre
  de l’art religieux, 1939,(“Dinsel Sanatın Tarihi”);
 4. Serusier, sa vıe, son oeuvre, 1943, (Serusier, Yaşamı ve Yapıtları”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 31, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.