M »

Mehmet Azim kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Mehmet Azim kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Nisan 14, 2017 0

Mehmet Azim kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Mehmet Azim, 1969 yılında Ordu/Kumru/Aşağıdamlalı Köyü’nde (Fizme Beldesi)  doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokulu Kumru’da bitirdi. Liseyi İstanbul’da okudu.  1989 yılında Eğitim yüksek okulunu bitirdi, Selçuk

Devamını Oku »
Abdal Murad kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Abdal Murad kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ocak 4, 2017 0

Abdal Murad kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri. Güldeste sahibi Belîğ’e göre Abdal Murad, Bursa’nın fethinden önce Buhara’dan Bursa’ya gelen kırk abdaldan bi­ridir. Bursa’nın

Devamını Oku »
Abdal Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Abdal Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ocak 4, 2017 0

Abdal Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: II. Murad devrinde Bursa ve çevresinde yaşayan Anadolu abdallarından biri. Hayatına dair kesin bilgi yoktur. Hak­kında teşekkül eden menkıbelerden Emîr Sultan’ın (ö. 833/1429) çağdaşı ol­duğu ve

Devamını Oku »
Muhittin Birgen kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Muhittin Birgen kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 26, 2016 0

Muhittin Birgen kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1887-1959) Türk Gazeteci. Mesleki temsil ve koo­peratifçilik düşüncesinin savunucularındandır. İstanbul’da doğdu, burada öldü. Yozgatlı Ömer Lütfi Bey’in

Devamını Oku »
Max Bense kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Max Bense kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Eylül 30, 2016 0

Max Bense kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1910) Alman düşünür. Varoluşçuluğa dayanan akılcı bir öğretinin öncülüğünü yapmıştır. Strasburg’da doğdu, orada öğrenim gördü. Önce doğa bilimleriyle ilgilendi

Devamını Oku »
Mehdi Ben Barka kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Mehdi Ben Barka kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Eylül 8, 2016 0

Mehdi Ben Barka kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1920-1965) Faslı siyaset adamı. Fas bağımsızlık mücadelesinin önderlerindendir. Rabat’ta doğdu, Paris’te öldürüldü. Bir jandar­manın oğlu olan Ben

Devamını Oku »
Marco Bellochio kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Marco Bellochio kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Eylül 6, 2016 0

Marco Bellochio kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1939) İtalyan sinema yönetmeni. 1960 orta­ları siyasal sinemacılarının önde gelen temsilcilerindendir. İtalya’nın Piacenza kentinde doğdu. Roma’daki Centro

Devamını Oku »
Mihri Belli kimdir? Hayatı hakkında bilgi

Mihri Belli kimdir? Hayatı hakkında bilgi

kihaes Eylül 6, 2016 0

Mihri Belli kimdir? Hayatı hakkında bilgi: (1916) Türk siyasetçi. Türkiye Emekçi Partisi’nin genel başkanlığını yapmıştır. Silivri’de doğdu. Ortaöğrenimini Robert Kolej’ de yaptı. İstanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi’nde okudu. Daha sonra ABD’ye giderek Missisippi Üni­versitesi iktisat

Devamını Oku »