Lavrenti Beria kimdir? Hayatı hakkında bilgi

kihaes 10/10/2016 0

Lavrenti Beria kimdir? Hayatı hakkında bilgi: (1899-1953) SSCB’li siyaset adamı. Ülkesindeki polis örgütünün yöneticiliğini yap­mıştır. Lavrenti Pavloviç Beria 29 Mart 1899’da Gürcis­tan’ın Merkheuli kentinde doğdu. 23 Aralık 1953’te Moskova’da öldü. Gürcü bir çiftçinin oğluydu. Bakü’ de mühendislik öğrenimi görürken 1917’de Bolşevik Partisi’ne girdi. Azerbaycan ve Gürcistan’da parti çalışmalarına katıldı. 1921’de polis örgütü ÇEKA’nın Gürcistan bölgesi şefi oldu. On yıl sürdürdüğü bu görevi sırasında bölgedeki ulusal hareketlerin bastırılmasında önemli rol oynadı.

1931’de Gürcistan Komünist Partisi Birinci Sek­reterliğine seçildi. 1934’te Sovyetler Birliği Komünist Partisi merkez komitesi üyesi oldu. Bu dönemde Kafkaslar’da kolektifleştirme çalışmalarına karşı geli­şen direniş hareketlerinin bastırılmasıyla görevlendi­rildi.

1938’de Stalin tarafından kurulan İçişleri Komiserliği’nin (NKVD) başına getirildi. 1930’lardaki “Büyük Tasfiye” olayını sonuca bağlamakla görev­lendirildi. 1941’de Ulusal Savunma Yüksek Konseyi üyesi oldu. Aynı yıl içişleri ve devlet güvenliği bakanlıklarına atandı. 2. Dünya Savaşı yıllarında etkinliği artan Beria, salt iç güvenliği korumakla kalmayıp silah sanayiini denetlemekle de görevlendirildi. 1946’da Komünist Partisi’nin en yüksek organı olan Politbüro üyeliğine getirildi. Aynı yıl bakanlık görevlerinden ayrıldı. Ancak Bakanlar Kurulu’nda iç güvenlikle ilgili başba­kan yardımcılığı görevinde kalarak polis örgütündeki ve ülke içi siyasetteki etkinliğini sürdürdü.

Mart 1953’te Stalin’in ölümünden sonra Molotov ve Malenkov ile birlikte Sovyetler Birliği’ni yönetmek üzere “Üçlü Yönetim” adı verilen grupta yer aldı. Ancak başta Kruşçev olmak üzere Politbüro’nun öbür üyeleri bu durumdan kaygılanarak aynı yılın Temmuzu’nda görevden alınarak tutuklanmasını sağ­ladılar. Beria, daha sonra yargılanarak idam edildi.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 15. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.