L »

Lujo Brentano kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Lujo Brentano kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 9, 2015 0

Lujo Brentano kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1844- ö.1931) History and Development of Gilds and the Origins of Trade Unions adlı kitabın yazarıdır. Al­manların önde gelen ekonomist ve sosyal reform­cularından biri olan

Devamını Oku »
Ömer Lütfi Barkan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ömer Lütfi Barkan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 5, 2015 0

Ömer Lütfi Barkan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1902-ö. 1979) Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunda Ahilerin oyna­dığı role eserlerinde önemli ölçüde yer veren ve Osmanlı Devleti’nde ziraî ekonominin hukukî ve malî esasları olan sancak

Devamını Oku »
Mehmed İbn-i Lütfullah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Mehmed İbn-i Lütfullah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 26, 2015 0

Mehmed İbn-i Lütfullah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan ikinci Bayezid devri tabiblerinden olup Amasyalıdır. Amasya valisi şehzade Sultan Ahmed adına tıb müfredatı vadisinde eşyanın hassalarını beyan edici Arapça bir eseri vardır ki

Devamını Oku »
Levhizade Mehmet Rıza Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Levhizade Mehmet Rıza Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 25, 2015 0

Levhizade Mehmet Rıza Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tabib alimlerden bir zat olup Bursalıdır. 1178 (1765) tarihinde Hicaz’da vefat ederek Muallaya defn edilmiştir. (Tuhfetü’l-EI-Han fi Şerhi-i Nüzhetü’l-Ezhan) ismindeki Arapça eserinin bir nüshası

Devamını Oku »
İbrahim Lütfi Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

İbrahim Lütfi Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 25, 2015 0

İbrahim Lütfi Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı tabiblerinin üstatlarından olup Elbasan civarındaki Berzişte köyündendir. Otuz seneye yakın Tıbbiye Mektebinde ders okutmuştur. Ulum-i hikemiye’nin [fizik] bilhassa madenler ve tabakatü’l-arz şubelerinde ihtisası tam

Devamını Oku »
Lütfi Ahmed Efendi (Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Lütfi Ahmed Efendi (Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Eylül 11, 2015 0

Lütfi Ahmed Efendi (Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Fazıl, tarihçi bir zat olup İstanbul’ludur. Muhtelif makamlarda güzel hizmetler ifasına muvaffak olmuştur. Mevlevi tarikatine, şiir san’atına intisabı vardır. 1325 (1909)’da İstanbul’da vefat etmiştir

Devamını Oku »
Lokman İbn-i Seyyid Hüseyin (Ermevi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Lokman İbn-i Seyyid Hüseyin (Ermevi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Eylül 11, 2015 0

Lokman İbn-i Seyyid Hüseyin (Ermevi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan Üçüncü Murad devri ulema ve tarihçilerinden marifet sahibi bir zat olup Saray-i Hümayun’da muallim ve şehnameci idi. (Kıyafetü’l- insaniyye fi Şemaili’l-Osmaniyye) ismindeki

Devamını Oku »
Latifi Abdullatif Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Latifi Abdullatif Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Eylül 11, 2015 0

Latifi Abdullatif Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Edebiyatçılardan ve hal tercemeleri ulemasından olup Kastamonu’Iudur. Hayatını (Tezkiretü’ş-Şuara) adlı eserinde yazmıştır. 953 (1546) tarihinde yazdığı münakkah (Tezkiretü’ş-şuara)sından başka (Nesrü’l- Leali), (Rebia-

Devamını Oku »