Kenan Akyüz kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/22/2016 0

Kenan Akyüz kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1911) Türk edebiyat tarihçisi. Çağdaş Türk edebiyatı üzerine kapsamlı inceleme­leri vardır. Yanya’da doğdu. Ortaöğrenimini Kabataş Erkek Lisesi’nde, yükseköğrenimini 1934’te İstanbul Üni­versitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Aynı yıl, Yüksek Öğretmen Okulu’ndan da diploma aldı. On yıl süreyle Kars, Sivas ve Yozgat illerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1944’te Tevfik Fikret konulu doktora tezini vererek Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ ne Türk Edebiyatı doçenti olarak atandı. 1954’te Yeni Türk Edebiyatı profesörü oldu.

Akyüz, araştırmalarını ağırlıkla Tanzimat sonrası Türk edebiyatına yöneltti. Kitaplaşan ilk monografisi olan Tevfik Fikret’im (1947) başka, “Ziya Paşa’nın Biyografisine Ait Yeni Belgeler” başlıklı bir makalesi, Ziya Paşa’nın Amasya Mutasarrıflığı Sırasındaki Olay­lar adlı kitabı, Şinasi’nin öğrencilik yıllarına ait bir araştırması da vardır. 1953’te yayımlanan Batı Tesi­rinde Türk Şiiri Antolojisi adlı kitabında, Tanzimat ile Cumhuriyet arasındaki Türk şiirini inceledi. Antolo­jide Şinasi’den Necip Fazıl Kısakürek’e dek ürün vermiş şairlerden örnekler, biyografi ve değerlendir­meler ve kitaba ilişkin bir sözlük vardır. Akyüz, 1964’te Almanya’da yayımlanan Fundamenta’nın Türk edebiyatı bölümünü hazırlamıştır. Bu çalışma, 1965’te Türkoloji Dergisinde yayımlandı. Namık Kemal ve Abdülhak Hamid’in kimi yapıtlarını da yayına hazırladı.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Tevfik Fikret, 1947;
  2. Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, 1953;
  3. Ziya Paşa’nın Amasya Muta­sarrıflığı Sırasındaki Olaylar, 1964;
  4. Modern Türk Edebi­yatının Ana Çizgileri, 1969;
  5. Encümen-i Daniş,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 4. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.