Deutsch, Karl W. kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/07/2022 0

Deutsch, Karl W. kimdir? Hayatı ve eserleri: (1912) Çek asıllı ABD’li siyasal bilimci. Toplumsal gelişme ve modernleşme ko­nularında çalışmalar yapmıştır. Temmuz 1912’de Prag’da doğdu, 1938’de Prag’daki Charles Üniversitesi’nden hukuk ve siyaset bilimi doktoru derecesini aldı. Aynı yıl ABD’ye gitti. 1942’de Massachusetts Institute of Technology’de uluslararası ilişkiler konusunda ders vermeye başladı. 1948’de ABD vatandaşı oldu, 1958-1967 arasında Yale Üniversitesi’nde daha sonra Harvard Üniversite­si’nde ders verdi.

Deutsch toplumsal gelişme ve
modernleşme so­runlarıyla ilgilenmiştir. Çalışmalarında “toplumsal
hereketlenme” kavramını kullanan Deutsch kavramın özellikle geleneksel ekonomik
ve psikolojik yapılan­maların zayıfladığı, yeni toplumsallaşma ve davranış
kalıplarının benimsenmeye başlandığı bir dönüşüm sürecinde geçerli olduğunu
savunmuştur. Ona göre, toplumsal hareketlenme, toplumun değişik kesimleri
arasında bir ilişkiler ağının kurulmasını içerir. Bu ise asgari bir iktisadi ve
teknolojik gelişme düzeyini gerektirir. Bireyler süreç içinde yeni oluşan
yapıyla bütünleşirler.

Deutsch’a göre toplumsal hareketlenme
ve mo­dernleşme kavramları birbirleriyle yakından ilişkili­dir. Toplumsal
hareketlenme bir toplumun etkin bir biçimde modernleşmesini güvence altına
alır. Öte yandan toplumsal hareketlenme düzeyi, bir siyasal sistemin ulaştığı
gelişme noktasının da bir gösterge­sidir.

Karl W. Deutsch Eserleri:

  1. Nationalism
    and Social Communication, 1953, (“Miliyetçilik ve Toplumsal İletişim”);
  2. Natio­nalism and Its Alternatives, 1969, (“Milliyetçilik ve
    Seçenekleri”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 31, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.