Jonathan Bennett kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/30/2016 0

Jonathan Bennett kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1930) Yeni Zelandalı felsefeci. Modern Çağ felsefesini analitik bir yaklaşımla ince­lemiş, güncel felsefe sorunlarının geç­mişle bağlantısını araştırmıştır. Yeni Zelanda’da doğdu, orada öğrenim gördü. 1952’de Oxford’da okumak için İngiltere’ye gitti. Öğrenimini bitirdikten sonra Cambridge Üniversite­si’nde 1968’e değin öğretim üyeliği yaptı. 1970’lı yıllarda Kanada’da, 1979’dan bu vanada ABD’deki Syracuse Üniversitesi’nde görevliydi.

Bennett, Modern Çağ büyük düşünürlerini, özellikle çağdaş analitik felsefenin ilgilendiği sorunlar açısından ele almış, 16. ve 17. yy filozoflarını derinine incelemiştir, incelemelerinde anlam sorununu temel alarak, bu sorun üzerinden, büyük sistemlerin bilgi kuramı ve varlıkbilim alanındaki tutumlarını değer­lendirmiştir. Bu sistemleri günümüz filozoflarının ileri sürdükleri kuramlarla karşılaştırmıştır.

Felsefe tarihi yanı sıra iletişim ve anlam konula­rında da çalışmıştır. Bu alanda Grice’ın kuramını geliştirmeyi amaçlayan bir kitabı vardır.

YAPITLAR (başlıca):

Rationulity, 1963, (“Ussallık”);

Kant’s Analytic, 1966, (“Kant’ın Analitiği”);

Locke, Berkeley, Hume: Central Themes, 1971, (“Locke, Berkeley, Hume: Ana Temalar”);

Kant’s Dialectic, 1974, (“Kant’ın Dialektiği”);

Linguistic Behaviour, 1976, (“Dilsel Dav­ranış”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 15. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.