İsmet Demir kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/05/2022 0

İsmet Demir kimdir? Hayatı ve eserleri: (1925-1979) Türk, sendikacı. Yapı işkolunda bü­yük grevler düzenlemesiyle tanın­mıştır. Eskişehir’e bağlı Biçer’de doğdu. 16 Mart 1979’da İstanbul’da öldü. Ortaokul birinci sınıfa kadar okudu. Uzun süre tarım bölgelerinde topograf olarak çalıştı. Bir süre işsiz kaldı. 1962’de işsizliği protesto etmek ve iş İstemek üzere o dönemde büyük yankılar yaratan “Meclis Yürüyüşü”nü düzenleyenler arasında yer aldı. Aynı yıl Karadeniz içinde Ereğli Morrison Şirketi’nde topograf olarak çalışmaya başla­dı. Burada Türk-İş’e bağlı Yapı-İş Federasyonu’nun yerel sendika örgütünü kurdu. 1963’te aynı federas­yona bağlı Marmara Bölge Sendikası’nda göreve başla­dı. Bir süre sonra da sendikadan ihraç edildi. Bunun üzerine 1965’te Suat Kundakçı ile birlikte bağımsız Yapı işleri Sendikası’nı (YİS) kurdu. Aynı yıl sendika Ambarlı Termik Santralı İnşaatında bir grev başlattı. 1966’da ise YİS’in petrol boru hattında yürüttüğü grev Bakanlar Kurulu’nca ertelenince; sendika, greve devam edilmesi yolunda karar alarak, Danıştay’a başvurdu. Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vere­rek, grevi yasallaştırdı.

Bundan sonra, 1967’de Kadıncık Barajı,
1968’de Ferro Kimya Tesisleri, 1970’te Aliağa Rafinerisi ve 1974 ’te de
İskenderun Demir Çelik Tesisleri inşaatla­rında grevler düzenleyen YİS Başkanı
İsmet Demir, bu olaylar sırasında Türk-İş ve birçok kuruluşun yönetimi ile
çatıştı, birkaç kez tutuklandı.

İsmet Demir, yıpratıcı bir yaşam sonunda
yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak öldü. Demir, oldukça güç koşullar
altında sendikal uğraşta bulunmuş bir kişidir.

Türkiye’de en dağınık ve örgütlenmesi en güç olan
yapı işkolunda başarılı ama kalıcı olmayan örgütlen­meler gerçekleştirmiş,
tutumuna karşı çıkanlar tara­fından “çizgi dışı” bir sendikacı olarak
görülmüştür.

İsmet Demir Eserleri:

  1. Anılar ve Deneyler-İşçi Sınıfı
    Mücadelesinden Bir Kesit
    1962-1975, (ö.s.), 1980.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 31, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.