İbrahim Denizcier kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/06/2022 0

İbrahim Denizcier kimdir? Hayatı ve eserleri: (1923-1983) Türk, sendikacı. 1979-1982 arasında Türk-İş genel başkanlığı yapmıştır. İstanbul’da doğdu, 14 Temmuz 1983’te Cenevre’ de öldü. Genç yaşta işçilik yapmaya başladı. Bir süre torna işçisi olarak çalıştıktan sonra, Cibalı Tütün Fabrikası nakliyat işçilerinin sendikalaşma hareketi içinde yer aldı. 1950’de aynı fabrikanın nakliyat şubesi işçi temsilciliğine getirildi. Ardından işyerinde örgütlenmiş olan Tekel Nakliyat İşçileri Sendikası’na üye oldu. Önce bu sendikanın saymanlığını, sonra da genel başkan vekilliğini yaptı. 1956’da da sendika genel başkanı oldu. 1952’de bu işkolundaki sendikala­rı bir araya getiren Tekel, Müskirat, Tütün ve Yardım­cı işçi Sendikaları Federasyonu’nun kuruluşuna da katılan Denizcier, 1954’te genel başkan vekili, 1960’ta da federasyon genel başkanı seçildi.

1961’de Kemal Türkler, Rıza Kuas,
Şaban Yıldız ve Kemal Nebioğlu gibi sendikacılarla birlikte Türki­ye İşçi
Partisi’nin (TIP) kurucu üyesi olan İbrahim Denizcier, parti kurullarında görev
almadı. Bununla birlikte İşçilerin kendi siyasal partileri içinde örgüt­lenmelerini
savundu. Genel başkanlığını yaptığı fede­rasyonun, işkolundaki tüm İşçilerin
birleşmesini sağlayacak “milli tip” bir sendikaya dönüşmesi için çaba gösterdi.
Bunun sonucunda 1969’da var olan federas­yonun verine, Türkiye Tütün, Müskirat,
Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Tek Gıda-İş) kurulunca bu sendikanın genel
başkanlığına getirildi. Türk-İş içinde etkin bir sendikacı olarak yönetim kurulu
üyeliği yapan İbrahim Denizcier, 1979’da toplanan XI. Genel Kurul’da Türk-İş
genel başkanlığına seçildi. 1979-1982 döneminde başkanlık yapan Denizcier, bu
süre içinde dengeci, konfederasyon içindeki karşıt görüşleri uzlaştırıcı bir
siyaset izledi.

İbrahim Denizcier, önceleri işçilerin
siyasal ör­gütlenmesini savunmuş ve bu amaçla siyasal parti kuruluşuna da
katılmıştır. Daha sonraki sendikal etkinliği içinde siyaset-dışı bir çizgi
izlemiştir. Bu yanıyla Türk-İş’teki değişik görüşlü sendikacıların üzerinde
anlaşabildikleri bir isim olan Denizcier, Türk-İş’i Uluslararası Çalışma
Örgütü’nde (ILO) ve çeşitli uluslararası kuruluşlarda temsil etmiştir.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 31, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.