I »

Toshihiko Izutsu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Toshihiko Izutsu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Haziran 20, 2015 0

Toshihiko Izutsu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1914-1993) İslâm düşüncesi ve Kur’an semantiği üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Japon şarkiyatçısı. 4 Mayıs 1914’te Tokyo’da doğdu. Dil bilimi alanındaki lisans ve lisans üstü öğrenimini Keio

Devamını Oku »
Wladimir Ivanow kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Wladimir Ivanow kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Haziran 20, 2015 0

Wladimir Ivanow kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1886-1970) İsmâiliyye mezhebi konusunda araştırmalarıyla tanınan Rus asıllı şarkiyatçı. Arapça ve Farsça’yı Petersburg’da öğrendikten sonra, çağdaş Farsça lehçeleri ve tasavvuf konusunda Rusya’da şarkiyat araştırmalarının kurucusu olan

Devamını Oku »
Nicolae Iorga kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Nicolae Iorga kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Haziran 20, 2015 0

Nicolae Iorga kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1871-1940) Romanyalı tarihçi, siyaset adamı ve edebiyatçı. 18 Haziran 1871’de Moldova’nın küçük Botoşani şehrinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Yaş’ta (Iaşi / Jassy) tamamladıktan sonra buradaki

Devamını Oku »
Iydiyye eserleri hakkında bilgi

Iydiyye eserleri hakkında bilgi

kihaes Haziran 20, 2015 0

Iydiyye eserleri hakkında bilgi: Divan edebiyatında ramazan ve kurban bayramları vesilesiyle yazılmış kaside. Divan şairleri arasında büyüklere ithafen kaside yazmak için değerlendirilen fırsatlardan biri de ıyd-i fıtr (ramazan bayramı) ve ıyd-i adhâ (kurban bayramı)

Devamını Oku »
Buhûrîzâde Itrî Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Buhûrîzâde Itrî Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Haziran 20, 2015 0

Buhûrîzâde Itrî Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 1123/1711) Türk mûsikisi bestekârı. İstanbul’da Mevlânâkapı civarındaki Yayla (eski adıyla Yaylak) semtinde doğdu. Asıl adı Mustafa olup kaynaklarda doğum tarihi hakkında bilgi yoktur. Ancak

Devamını Oku »
Işknâme eseri hakkında bilgi

Işknâme eseri hakkında bilgi

kihaes Haziran 20, 2015 0

Işknâme eseri hakkında bilgi: Muhammed (XIV-XV. yüzyıl) adlı bir şair tarafından mesnevi şeklinde kaleme alınan bir aşk hikâyesi. Bugün elde Işknâme’den başka eseri bulunmayan ve kaynaklarda kimliği hakkında herhangi bir kayda rastlanmayan şairin adının

Devamını Oku »
Yûsuf b. Reşîd Iş kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Yûsuf b. Reşîd Iş kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Haziran 20, 2015 0

Yûsuf b. Reşîd Iş kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Yûsuf b. Reşîd el-Iş (1911-1967) İslâm kültürü ve kütüphaneleri tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Suriyeli âlim. Trablusşam’da doğdu. Fasih şekli Uş olmakla birlikte Iş

Devamını Oku »
Istılâhâtü’s-sûfiyye eserleri hakkında bilgi

Istılâhâtü’s-sûfiyye eserleri hakkında bilgi

kihaes Haziran 20, 2015 0

Istılâhâtü’s-sûfiyye eserleri hakkında bilgi: Tasavvuf terimlerini açıklayan eserlerin ortak adı. Kur’an ve hadiste geçen tövbe, sabır, zikir, şükür, havf, takvâ, mücâhede, ihlâs gibi kavramlar, tasavvufun doğuşuyla birlikte sûfîler arasında yeni anlamlar kazanarak birer terim

Devamını Oku »