İ »

İbrahim Efendi (Cebirci Binbaşı İbrahim Efendi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

İbrahim Efendi (Cebirci Binbaşı İbrahim Efendi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 28, 2015 0

İbrahim Efendi (Cebirci Binbaşı İbrahim Efendi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Cebirci Binbaşı İbrahim Efendi. Zamanımız riyaziye ilimleri mütehassıslarından bir zat olup Askeri mekteblerde tahsilini ikmalden sonra uzun müddet Tıbbiye-i şahane ve sair mekteblerde

Devamını Oku »
İshak Efendi Hoca kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

İshak Efendi Hoca kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 28, 2015 0

İshak Efendi Hoca kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Müteahhirin devri Osmanlı alimlerinin en meşhuru olup Narta’lıdır. Şark dilleri ile Avrupa lisanlarından birkaçına aşina olduğu gibi muhtelif ilimlerde, hususiyle riyaziye, felsefe, tabiiye, hey’et ve

Devamını Oku »
Durak Paşa-zade İbrahim Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Durak Paşa-zade İbrahim Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 28, 2015 0

Durak Paşa-zade İbrahim Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hayatı aşağıda gelecek olan Çinari İsmail Efendi’nin (Kasini) adlı (Yıldızların dolaşma ve yerlerini gösteren cedveli) (zici)’ni 1237 (1822) den 1240 (1825)’a kadar (Teshil-i Zic-i

Devamını Oku »
İsmail İbn-i Seyyid İbrahim Amidi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

İsmail İbn-i Seyyid İbrahim Amidi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 28, 2015 0

İsmail İbn-i Seyyid İbrahim Amidi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kadıların faziletlilerinden ve riyaziye müntesiplerinden bir zat olup 1124 (1712) de Medine Kadısı idi. Şer’i siyasetten bahseden (ed-Dürrü’n-Nefais fi Zecri’l-Eşrarı ve’l-Habais) isminde bir

Devamını Oku »
İbrahim İbn-i Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

İbrahim İbn-i Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 28, 2015 0

İbrahim İbn-i Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Riyaziyenin bilhassa hey’et (astronomi) şu’besinde geniş bilgi sahiblerindendir. İki cepheli madeni bir levha üzerine mahirane bir surette tersim ettiği (usturlap) aleti Üsküp’teki Melami Dergahında tarafımdan

Devamını Oku »
Acem İsa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Acem İsa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 16, 2015 0

Acem İsa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: ( ? -1539) Osmanlı mimar. Sinan’dan önce baş-mimarlık yapmıştır. Tebriz doğumlu olan Acem İsa’nın yaşamı ve yapıtları üzerine bilgiler kesin değildir. Bazı kaynak­larda adı Acem Ali

Devamını Oku »
Çınari İsmail Efendi (Halifezade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Çınari İsmail Efendi (Halifezade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 12, 2015 0

Çınari İsmail Efendi (Halifezade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hicri 12. asırda İstanbul’dan yetişmiş müneccimlerin en mükemmeli olup Mukabele-i Piyade Ser-Halifesi Efendi’nin oğludur. «Çınari» lakabı ile şöhretine sebeb Sulu-Manastır civarında Sancaktar

Devamını Oku »
Vahid İbrahim Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Vahid İbrahim Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 8, 2015 0

Vahid İbrahim Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Askeri Tıbbiye Mektebinden 1294 (1876) senesinde mezun olmuş tabiblerdendir. (Fenn-i kibalede Çocuk doğurma sanatındaki) ihtisasına mebni mektebten çıkışında bu ilmin muallim muavinliğine tayin olunmuş ve

Devamını Oku »