Hakkı Derman kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/06/2022 0

Hakkı Derman kimdir? Hayatı ve eserleri: (1907-1972) Türk, kemancı. Türk musikisinde son dönemin en başarılı yorumcularından biridir. İstanbul’da doğdu, 10 Aralık 1972’de aynı kentte öldü. Musikiye on yaşında, Beylerbeyili müezzin Ziya Bey’den keman dersi alarak başladı. On iki yaşında Beşiktaş Musiki Cemiyeti’ne girdi, beş yıla yakın süre bu kuruluşun musiki çalışmalarına katıldı. O yıllarda Beşiktaş Gazi Osman Paşa Lisesi’ni, 1926’da da Eczacılık Mektebi’ni bitirdi.

Kısa bir sahne deneyiminden sonra,
1928’de İstanbul Radyosu’nun yayınlarına katıldı. 1936’da, yeni açılan Ankara
Radyosu’na geçti. 1937-1940 arası aynı kentteki Refik Saydam Enstitüsü’nde
çalışarak kimya dalında uzmanlaştı. 1945’te İstanbul’a dönerek Belediye
Konservatuvarı İcra Heyeti’ne katıldı. Türk musikisi çalışmalarını yönetmekle
görevli çeşitli radyo kurullarında üye olarak bulundu. 1972’de
Konservatuvar’dan emekli oldu.

Son dönemin değerli kemancılarından
biri olan Hakkı Derman, Türk musikisinde kemana hareketli
bir icra tavrı getirmiştir. Çalışı, kendi döneminin ve daha önceki dönemin
kemancılarınınkinden farklıdır. Uzun yay kullanması ve yayının kıvraklığı
tekniğinin en önemli niteliğidir. Taksimleri dikkate değer bir özellik
taşımıştır. Kendine özgü tekniği birçok ke­mancıyı etkilemiş, yönettiği
fasıllarda da canlı bir icra örneği ortaya koymuştur.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 31, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.