Ferit Devellioğlu kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/07/2022 0

Ferit Devellioğlu kimdir? Hayatı ve eserleri: (1906) Türk, dilbilimci. Birçok sözlük çalış­ması yapmış, kapsamlı bir Osmanlıca-Türkçe sözlük hazırlamıştır. İstanbul’da doğdu. Beyazıt Rüştiyesi’nde oku­du. Kumkapı Fransız Mektebi’ni ve Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Yaklaşık altı yıl bir Fransız bankası olan Banque Generale Pour Le Commerce Etranger’ de çalıştı. 1933’te Türk Dil Kurumu’na girdi; bu kurumda başkatiplik, yayın kolu şefliği gibi görevler­de bulunduktan sonra 1 976’da emekli olana değin sözlük kolu uzmanı olarak çalıştı. 1941’de Türk Argosu adlı çalışması yayımlandı. Bu yapıtında top­lum içinde bir kesimin ya da toplulukların farklı bir biçimde anlaşmayı sağlamak amacıyla oluşturduğu özel bir dil olarak argonun sözvarlığını, Türk argosu­nun özelliklerini ve örneklerini İnceledi. 1962’de yayımlanan yapıtı Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat uzun yıllar süren bir çalışmanın ürünüydü. Ferit Devellioğlu 60.000 sözcüğü içeren bu kapsamlı sözlüğü hazırlarken çeşitli sözlükleri taramış, özel notlardan yararlanmış, edebiyat metinlerini incelemiş­ti. Sözlük çalışmalarını yoğun olarak sürdüren Devellioğlu’nun çeşitli gazete ve dergilerde dil üstüne birçok yazısı yayımlanmıştır.

Ferit Devellioğlu Eserleri:

 1. Fransızca-Türkçe Halk Tabirleri
  Sözlüğü, 1937;
 2. Türk Argosu, 1941;
 3. Osmanlı-Türkçe Küçük Lügat, 1949;
 4. Osmanlı-Türkçe Ansiklopedik
  Lügat, 1962;
 5. Osmanlıca-Türkçe Okul ve Yazışma
  Sözlüğü, 1964;
 6. En Yeni Okul Sözlüğü, 1972;
 7. On İkı Bin Kelimelik Türkçe
  Sözlük, 1972;
 8. En Yeni Büyük Türkçe Sözlük, 1975.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 31, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.