Eugen Bleuler kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/21/2018 0

Eugen Bleuler kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1857-1939) İsviçreli psikiyatrist. Şizofreni ile ilgili çalışmalarıyla tanınmıştır. 29 Nisan 1857’de Zollikon’da doğdu. 15 Tem­muz 1939’da aynı yerde öldü. Zürih Üniversitesi’nde tıp öğrenimi gördü. 1898-1927 arasında aynı üniversi­tede psikiyatri profesörü olarak çalıştı ve yine bu üniversiteye bağlı Burghölzli kliniğinin yöneticiliğini yaptı. Freud’la birlikte ilk kapsamlı psikanaliz dergisi olan Jabrbuch für Psychoanalytisch und Psychopathologische Forschıtngen’ı (“Psikoanalitik ve Psikopatalojik Araştırmalar Yıllığı”) yönetti.

Bleuler’in psikiyatriye katkısı psikoz alanında olmuştur. Bleuler’in çalışmalarına başladığı dönemde psikiyatristler akıl hastalığı başlangıcını (dementia praecox) kendi başına bir rahatsızlık olarak ele almaktaydılar. Oysa Bleuler akıl hastalığı başlangıcı­nın ortak belirtileri olan rahatsızlıkların sonucu oldu­ğunu ileri sürmüştür. Ona göre gerçek ile bağlantının kopukluğu bu belirtilerden biridir. Bleuler bu zihinsel hastalık biçimlerinin tümünü şizofreni kategorisi altında toplamıştır. Bleuler şizofreni kavramını ilk kez 1908’de Burghölzli kliniğindeki 647 hasta üstün­de yaptığı araştırmada geliştirmiştir. Ancak onun tanınmasına yol açan temel çalışması Dementia Praecox Gruppe der Schizophrenien, (“Şizofreni Grubu Dementia Praecox”) olmuştur.

Eugen Bleuler şizofrenlerin iyileşebilmesini mümkün görmeyen yaklaşıma karşı çıkmıştır. Hasta kişilerin zihinsel çalışmalarının temel olarak normal insanla­rınkine benzediğini savunmuştur. Ona göre şizofren­lerin rahatsızlıkları ancak belirli sorunlarla ilgili ola­rak ve belirli zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Şizofre­ni, hastanın kişiliğinin bölünmesiyle ilgilidir. Bleuler buna bağlı olarak “kararsızlık” (ambivalence) kavra­mını geliştirmiştir.

Bleuler’in incelediği diğer bir şizofreni biçimi de hastaların dış dünya ile bağlantılarını koparmaları ve kendi iç dünyalarına kapanmalarıdır. Bleuler, 1916’da yazdığı Lehrbuch der Psychiatrie (“Psikiyatri Ders Kitabı”) kitabında bu durumu “autism” olarak adlan­dırmış, “autism”in, paranoyanın gelişmesinde oynadı­ğı rolü incelemiştir.

Eugen Bleuler anormal davranışlara yol açan etkenlerin bazılarının bilinçsiz olabileceğini öne sürerek Freud’ un psikanalitik kuramına yaklaşmıştır. Bleuler Fre­ud’la bir süre yazışmış, Burghölzli kliniğinin baş asistanı olarak Freud’u izleyen Carl Jung’u atamıştır. Ancak zamanla Jung ve Freud’la mesleki ve kişisel anlaşmazlıklara düşmüş, Jung da Burghölzli kliniğin­deki görevinden ayrılmıştır.

Eugen Bleuler iyileştirme yaklaşımıyla çağdaş psikiyatri akımlarını etkilemiştir. Şizofrenin yapısı ve belirtileri üzerine değerlendirmeleri geçerliliğini korumak­tadır.

Eugen Bleuler Eserleri

  1. Dementia Praecox Gruppe der Schizophrenien, 1911,-(“Şizofreni Grubu Dementia Praecox”);
  2. Lehrbuch der Psychiatrie, 1916, (“Psikiyatri Ders Kitabı”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 17. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.