Derviş Vah­deti kimdir? Hayatı

kihaes 01/06/2022 0

Derviş Vah­deti kimdir? Hayatı: (1869-1909) Osmanlı, gazeteci. 31 Mart Olayı’nın çıkmasında önemli rol oynayan Vol­kan gazetesini yayımlamıştır. Lefkoşe’de doğdu, İstanbul’da öldü. Kıbrıslı, yoksul bir ailenin çocuğuydu. Düzensiz bir dm eğitimi gördü. Nakşibendi tarikatına girdi. Bir süre İstanbul’da kaldıktan sonra Kıbrıs’a döndü. İngilizce öğrenip yaklaşık on beş yıl çeşitli memurluklarda bulundu. 1902’de yeniden İstanbul’a gitti. Dahiliye Nazırı Memduh Paşa’nın yardımıyla îskân-ı Muhaci­rin Komisyonu’nda iş buldu. Bu sırada adı bir jurnal olayına karıştığı için üç buçuk yıl Diyarbakır’da sürgünde kaldı.

1908’de, II. Meşrutiyet’in ilanının
ardından ser­best bırakılınca Kıbrıs’a gitti. Orada kazandığı paray­la
İstanbul’a dönüp 11 Aralık l 908’de Volkan adlı gazeteyi yayımlamaya başladı.
Volkan’daki yazılarıy­la İttihatçılar’a karşı sert bir muhalefete girişti. Buna
karşılık Kamil Paşa’yı ve Prens Sabahattin gibi ademi merkeziyetçileri
destekledi. İngiliz yanlısı görüşlere yakınlık gösterdi. Öte yandan Masonluk’a
karşı çıkışı nedeniyle de Abdülhamid’den destek görüyordu.

Ardından, 3 Nisan 1909’da İttihad-ı
Muhamme­di Cemiyeti’ni kurdu. Bu cemiyetin yayın organı durumuna gelen Volkan’ın tirajı 8.000’e ulaşmıştı. Siyasi
gerginliğin gittikçe arttığı o günlerde ittihatçılar’a karşı sert çıkışlarıyla
tanınan Serbesti gazetesi başyazarı Hasan Fehmi’nin öldürülmesi
üzerine rumi takvime göre 31 Mart 1325’te ( 13 Nisan 1909) İstanbul’da bir
ayaklanma çıktı. İstanbul’un birçok yerinde asker ve sivil yüzlerce kişi
öldürüldü ya da yaralandı. Askerin içine sızan cemiyet üyelerinin de
kışkırtmasıyla ayaklanmacılar meclisi sardılar. Meclis Başkanı Ahmed Rıza ile
Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa’nın istifasını istediler. Hükümet çekilmek zo­runda
kaldı.

Olayları bastırmak için Selanik’ten Hareket Ordusu’nun gelmesi üzerine İzmir’e kaçan Derviş Vah­deti yakalanarak İstanbul’a götürüldü. Divan-ı Harp’ te yargılandıktan sonra idam edildi.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 31, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.