Demetrius kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/05/2022 0

Demetrius kimdir? Hayatı ve eserleri: (İS 1.yy) Romalı filozof. Kynik felsefeye uygun bir yaşama biçiminin benimsenmesi gereğini savunmuştur. Yaşamı konusunda ayrıntılı bilgi yoktur. Attika’ da doğduğu sanılmaktadır. Caligula, Neron ve Vespasianus dönemlerinde yaşamıştır. Roma’da Seneca ve Thrasea Paetus ile dostluk kurdu. İmparatorluğa karşı düşüncelerini çekinmeden dile getirdiği için 66’da Neron tarafından Roma ülkesinden sınır dışı edildi. Vespasianus başa geçtikten sonra Roma’ya dönmesine izin verildi. Demetrius, bu adı taşıyan birkaç filozofun en tanınmışlarındandır. Düşünceleri, yakın dostu Seneca’nın, ondan yaptığı alıntılarla günümüze ulaşmıştır. Erdemli yaşam konusunda çevresine örnek olmak için, azla yetinmiş, yoksul denebilecek nitelikte bir yaşam sürmüştür. İmpara­torlarla alay etmekten ve onları en ağır biçimde eleştirmekten kaçınmamıştır. Düşünce alanında orta­ya bir yenilik koymamasına karşın, çevresinde saygı uyandıran bilgece davranışı, ona felsefe tarihinde ayrıcalıklı bir yer kazandırmıştır.

Demetrius, Kynik geleneği sürdüren
Roma Stoa­cıları gibi, erdemi felsefesinin ana sorunu yapmıştır. Onun için
mutluluk, doğada, herkesin anlayabileceği kadar açık, birkaç küçük gerçeğe
bağlıdır. Ölüm, bir doğa olayı olduğundan, kötülük olarak yorumlanma­malıdır.
Doğa düzeni İnsanların topluca yaşamalarını gerektirir. Bundan ötürü, dünya tüm
insanların mül­küdür. Dünya varlıklarına düşkün olmamak, azla yetinmek gerekir.
iyiliğin ve doğruluğun kaynağı, insanın ruhudur. Tanrılardan korkmak için neden
yoktur. Dış etkiler, kişinin umutlarını kırmamalıdır. Zorluklara dayanma gücü, insanın
kendi özünden kaynaklanır. İnsan, davranışlarından yalnız evrene karşı
yükümlüdür. Bunu da erdemli yaşayarak yerine getirebilir.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 31, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.