Chartresli Bernard kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 05/23/2017 0

Chartresli Bernard kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: ( ? -ykş.l 130) Fransız tanrıbilimci. Chartres Okulu’na bağlıdır. Platon ile Aristoteles’ in görüşlerini uzlaştırmaya çalış­mıştır. Chartres’da doğdu, doğum yılı kesinlikle bilin­mediği gibi ölüm yılı da kuşkuludur. Ailesi konusun­da da yeterli bilgi yoktur, bilmen tek olay, kardeşi Teodorie’in de, çağında ilgi çekmiş bir düşünür olduğudur. Eş adı taşıyan birkaç tanrıbilimci düşünür daha varsa da en önemlisi budur.

Chartresli Bernard ’ın öğrenimi konusunda da bilgi yoktur; ancak görüşleriyle ilgili bilgi veren kaynaklardan anlaşıldığına göre bilgisi ve tanrıbilim alanındaki yetkisiyle çağında etkili olmuş, birçok tanrıbilimci yetiştirmiştir. Yetiştirdiği öğrencilerden en ünlüsü Gilbert de Poitiers’dir.

Chartresli Bernard, değişik Chartres okullarında ders ver­miş, bir süre üniversite yöneticiliği görevinde bulun­muştur (1119-1124). Onunla ilgili bilgiler veren John Salisbury’nın Metalogıcus adlı yapıtında anlattığına göre, Chartresli Bernard, o dönemdeki en önemli, en etkili Platoncular’dan biridir. Düşüncelerinde, daha çok, Platon’un Tımaıus adlı yapıtında sergilenen görüşle­rin etkisi görülür. Bu arada Erigena’nın düşüncelerin­den esinlendiği de anlaşılmaktadır.

Chartresli Bernard

Bernard, Platon’un etkisi altında gerçekliğin evrensel idealarda bulunduğunu düşünmüştür. Tikel­ler, değişim ve yok olabılmek niteliklerinden ötürü gerçek varlık sayılamaz. Özdek, Tanrı tarafından yaratılmıştır. Tümel idealar da Tanrı’dan sonra gelir­ler. Onlar hem tanrısal zihinde, hem de Tanrı’nın yarattıkları olarak vardır. Evrensellikleri Tanrı’nın evrenselliği düzeyine erişemez. Önü sonu, saltık anlamda sonsuz olan ilke yalnızca, Tanrı’da birleşen kutsal üçlüdür.

Chartresli Bernard ’ın çabası bir yandan Platonculuk’u Hı­ristiyan öğretilerine uyarlamak, öte yandan da platon’ un görüşlerim Arıstoteles’inkilerle uzlaştırmak yö­nünde olmuştur.

Bernard’ın görüşlerini, öteki Chartres Okulu öğrencileri, özellikle kendi öğrencisi Gilbert de Poitiers, geliştirmiş ve yaymıştır. Bu nedenle etkisi, kendisinden sonra, tanrıbilimci düşünürler çevresinde uzun yıllar sürmüştür.

Chartresli Bernard kimdir? Hayatı ve eserleri hakkındaki yazımızın sonuna gelmişken bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Öncelikle kaynağımız altta, yazının sonunda da belirttiğimiz gibi Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi’dir. Daha detaylı bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerin araştırmalarına devam etmesini öneririz. Herhangi bir şekilde Chartresli Bernard hayatı hakkında bilgi edinen ziyaretçilerimiz bize bu bilgileri kaynaklarıyla birlikte ulaştırırlarsa yayınlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Site yönetimi olarak mümkün olduğunca internet ortamında bulunmayan bilgileri çeşitli kitap, dergi vb. yayınlardan alarak sitemize aktarmaktayız. Dolayısıyla pek çok kaynaktan alınmış bilgileri burada ziyaretçilerimizin bilgisine sunmaktayız. Sizlerin de her türlü öneri ve eleştirilerine açık bir şekilde yayınlarımıza devam ediyoruz. Sitemize katkı sunmanız durumunda kaynağı belirtilmiş her türlü bilgiyi burada yayınlamaktan mutluluk duyarız.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 16. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.