Charles Ambroise Bernard kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 05/18/2017 0

Charles Ambroise Bernard kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1808-1844) Avusturyalı hekim. II. Mahmud döneminde tıp öğretiminin gelişmesine öncülük etmiştir. 23 Şubat 1808’de, Bohemya’nın merkezi Prag’da doğdu. Almanca kaynaklarda Kari Ambros olarak tanıtılmasına karsın, yapıtlarında adının Fransızca’da­ki kullanımını yeğleyen Charles Ambroise Bernard ’ın yaşamı üstüne en güvenilir belge, İstanbul’daki meza­rının kitabesidir.

Prag’da başladığı tıp öğrenimini Vıyana’da ta­mamlayan Charles Ambroise Bernard, Czernowitz’deki (bugün Ukray­na SSCB’de Çernovtsi) bir piyade alayında yardımcı hekim olarak göreve başladı ve o sıralar Galiçya’daki Rus sınırında başgösteren kolera salgını sırasında Bukovina Hastanesi’nde çalıştı. Başarılı bir iç hasta­lıkları hekimi olduğundan Viyana Tıp Derneği’ne kabul edildi. Aynı yıl, Avusturva-Macaristan İmpara­torluğu ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler çerçe­vesinde II. Mahmud tarafından yeni kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’yi örgütlemesi için İstan­bul’a çağrıldı. Çalışmaları, sonraki padişah Abdülmecid tarafından ödüllendirildi. Bursa Kaplıcalarıyla ilgili taşbasması küçük yapıtından, sağlığının bozuk olduğu ve Bursa’va tedavi amacıyla gittiği anlaşılmak­tadır. 2 Kasım I844’te İstanbul’da ölen Charles Ambroise Bernard ’ııı mezarı Bcyoğlıı’ndakı Santa Mana Draperis Katolik Kilisesi’ndedir. III. Selim döneminde başlayan tıp alanındaki Batılılaşma hareketi, II.Mahmııd zamanında sürdü­rülmüş, 1827’de iki yeni tıp okulunun, Tıbhane-i Amire ile Cerrahhane’nin kurulmasıyla yüksek okul dönenime geçilmişti. Birkaç yıl sonra bu iki okul Mekteb-ı Tıbbıye-i Adliye-i Şahane adı altında birleş­tirilerek, gerek yönetim, gerek öğretim kadrosundaki yabancı hocaların etkisiyle Batı modeline uygun bir tıp öğretiminin başlıca merkezi durumuna geldi.

  1. Mahmud’un isteği ve Prens Metternich’in özel hekiminin de önerisiyle, 1838’de yeni kurulan bu okulun yöneticiliğine ve iç hastalıkları ile cerrahı bölümlerinin başkanlığına getirilen Charles Ambroise Bernard, burada araştırmaya ve laboratuvar çalışmasına davalı çağdaş tıp öğretimini uygulamaya başladı. Resmi izinle ilk kez kadavra çalışmasını başlatarak, patoloji ve anato­mi öğretiminde önemli bir adım attı. Bir yandan da Avusturya Hastanesi’nde (bugün Pasteur Fransız Hastanesi) çalışıyordu. Ayrıca saray hekimliği ve o sıralar yeni kurulan Karantina Meclisi üyeliği gibi görevlerde bulundu. 1844’te ilk Osmanlı ilaç kılavu­zunu (kodeks;- hazırladı, tıp okulunda laboratuvar ve kütüphane kurdu. Fransızca birçok yardımcı kitap yayımladı. Öğrencilerinin Fransızca öğrenmelerini de zorunlu kılmıştı. Charles Ambroise Bernard ’ın tıp öğretimine getirdiği yenilikler, Tanzimat dönemindeki ilk Batılılaşma çabaları arasında ayrı bir önem taşır.

Charles Ambroise Bernard yapıtları (başlıca):

Kaplıca Risalesi, 1849

Osmanlı Asken İlaç Kodeksi

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 16. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.