Ç »

Zekeriyya-zade Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Zekeriyya-zade Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 18, 2015 0

Zekeriyya-zade Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kanuni Sultan Süleyman devri tarihçilerinden ve Tersane katiblerin­den olup İstanbul’ludur. Üsküdar’da Atlamataşı’ndaki Selim Aga Kütübhanesinde (Ferruh) ismi ile adlandırılan beş makale üzere tertib olunan tarihinde meşhur

Devamını Oku »
Ruhi Çelebi (Ruhi Fazıl Çelebi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ruhi Çelebi (Ruhi Fazıl Çelebi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 5, 2015 0

Ruhi Çelebi (Ruhi Fazıl Çelebi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (Tezkire-i Riyazi) adlı kitabın nakline göre Zenbilli Ali Efendi’nin oğlu ve (Tezkire-i Latifi) adlı kitaba göre de torunu olup (Tabe mesvahu bi- envari’l-celil)

Devamını Oku »
Mehmed İbn-i Yusuf el-Çerkes kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Mehmed İbn-i Yusuf el-Çerkes kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Eylül 30, 2015 0

Mehmed İbn-i Yusuf el-Çerkes kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tarih ilminin hal tercemeleri şubesi mütehassıslarından olup asrımız ilim adamlarından Ali Emiri Efendi’nin ifadelerine göre Diyarbekir’lidir. (Taşköprülü-zade)’nin (Şakayik-ı Numaniye)sini, (İmam-ı

Devamını Oku »
Keşfi Mehmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Keşfi Mehmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Eylül 8, 2015 0

Keşfi Mehmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sekbanbaşı ve Amasya Valisi olan Hızır Ağa’nın oğlu olup Amasyalıdır. Tac-zade Sa’di ve Cafer Çelebilerden ilmi istifadelerde bulunmuş ve Birinci Selim’e saltanatından evvel katib olmuştur.

Devamını Oku »
Kemali Mehmed Çelebi (Balati-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Kemali Mehmed Çelebi (Balati-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Eylül 8, 2015 0

Kemali Mehmed Çelebi (Balati-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tarih yazarlarından ve Sokullu Mehmed Paşa’nın katib ve bendelerindendir. 903 (1498) de vefat eden meşhur tarihçi Mir Hand’in Farsça (Ravzatü’s-Safa fi Sireti’l-Enbiya ve’l-müluk ve’l-Hulefa)sını

Devamını Oku »
Çesmizade Mustafa Reşid Efendi (Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Çesmizade Mustafa Reşid Efendi (Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ağustos 16, 2015 0

Çesmizade Mustafa Reşid Efendi (Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ulema ve tarihçilerden olup İstanbul’ludur. Süleymaniye Medresesi Darü’l-Hadis Müderrisliğine nail olmuştur. Bir müddet vak’anüvislik hizmetinde bulunarak 1236 (1821) tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Rumelihisarı

Devamını Oku »
Çelebi Zade İsmail Asım Efendi (Şeyhü’l-İslam ve Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Çelebi Zade İsmail Asım Efendi (Şeyhü’l-İslam ve Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ağustos 16, 2015 0

Çelebi Zade İsmail Asım Efendi (Şeyhü’l-İslam ve Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı edib ve tarihçilerinden olup (Küçük Çelebi) adı ile bilinen Reisu’l-Küttab Mehmed Efendi’nin oğludur

Devamını Oku »
Baykuşzade Çorbacı Şinasi Mehmed Ağa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Baykuşzade Çorbacı Şinasi Mehmed Ağa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ağustos 1, 2015 0

Baykuşzade Çorbacı Şinasi Mehmed Ağa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Yeniçeri ocağı mensublarından Baykuş Hasan Ağazade’nin oğlu olup Sultan İbrahim ibn-i Ahmed Han devri Tarihçilerindendir. (Tezkiretü’s- Selatin ve Mecalisü’l-Havakin) isminde dört cildlik basılmamış

Devamını Oku »