Ç »

Ahi Çomak kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahi Çomak kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 28, 2015 0

Ahi Çomak kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hayatı hakkın kaynaklarda bilgi mevcut değildir. 1512 tarihli vakıf defterinde “kadimden beri vakfiyet üzere tasarruf ola gelmiş” kaydının olması, XVI. yüz­yıldan önce yaşadığını gösterir. Ankara’ya bağlı

Devamını Oku »
Ahi Çoban kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahi Çoban kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 28, 2015 0

Ahi Çoban kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Konya’nın ileri gelen Ahilerinden idi. Ahmed Eflâkî’nin (ö. 1360) eserinde, Ahi Kayser’in oğlu olduğu, Mevlana Celâleddin Rumi (ö. 1273) zama­nında yaşadığı ve soyunun Hüsameddin Çelebi’nin (ö.

Devamını Oku »
Ahi Çelebi Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahi Çelebi Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 28, 2015 0

Ahi Çelebi Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 1524) Osmanlı padişahlarından II. Bayezid, Yavuz Sul­tan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemle­rinde hekimbaşılık yapmış Türk tabibidir. Ba­bası, Hekim Kemal Şirvanî’dir. Asıl adı Mehmed

Devamını Oku »
Ahi Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahi Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 28, 2015 0

Ahi Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tokat’a bağlı Zile’de XVII. yüzyılda yaşamış bir Ahi ve vakıf kurucusudur. Evâsıt-ı Cemaziyelahir 1162 (Haziran 1749) tarihli bir hükümden anla­şıldığına göre, bu tarihten önce Ahi Çelebi’ye

Devamını Oku »
Ahi Cüneyd Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahi Cüneyd Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 28, 2015 0

Ahi Cüneyd Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö.1473) II. Mehmed devrinde (1444-1446, 1451-1481) ya­şamış Tokatlı bir müderrisdir. Mevlana Ahi Çelebi adıyla da bilinen Ahi Cüneyd Çelebi’nin oğlu Yusuf Efendi’nin telif ettiği Ferâ’iz-i

Devamını Oku »
Fazlızade Mehmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Fazlızade Mehmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 22, 2015 0

Fazlızade Mehmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İstanbul’lu tabiblerden fazıl bir zat olup 1177 (1764)’de yazılmış (Müfredat-ı Tıb) isminde Türkçe bir eseri vardır. Bir nüshası Hamidiye ve Ayasofya kütüphanelerinde mevcuttur. Fatih Kütüphanesinde

Devamını Oku »
Emir Çelebi (Seyyid Mehmed Tabib) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Emir Çelebi (Seyyid Mehmed Tabib) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 19, 2015 0

Emir Çelebi (Seyyid Mehmed Tabib) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İlmi ve ameli olmak üzere bir mukaddime, altı ta’lim ve bir hatime üzerine müretteb yedi yüz (700) küsur sayfalık (Enmuzec-i Tıb) adı ile

Devamını Oku »
Ahi Ahmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahi Ahmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 19, 2015 0

Ahi Ahmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Fatih ve ikinci Bayezid devri fazilet sahibi tabiblerinden Şirvani Mevlana Kemal’in oğludur. Tıb ilmini babası ile meşhur hekim Kutbuddin ve Altunizade’den tahsil etmiştir. Tahsilden sonra

Devamını Oku »