Ç »

Çetin Altan kimdir? Hayatı ve eserleri

Çetin Altan kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes Mayıs 16, 2018 0

Çetin Altan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1926) Türk gazeteci, romancı ve oyun ya­zarı. Özellikle günlük fıkralarıyla ta­nınmıştır. İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Galata­saray Lisesi’nde tamamladı. Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra avukatlık stajına

Devamını Oku »
Müneccimbaşı Mehmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Müneccimbaşı Mehmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 30, 2015 0

Müneccimbaşı Mehmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İstanbul’ludur. Tahsilini ikmalden sonra şehzade Camii muvakkiti olmuştu. Sonradan müneccimbaşı olmuştur. Hey’et ve nücuma vukufu vardı. Bazı ziycleri ihtiva eden (Usul-i Ahkam-ı Sal-i Alem) isminde

Devamını Oku »
Çınari İsmail Efendi (Halifezade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Çınari İsmail Efendi (Halifezade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 12, 2015 0

Çınari İsmail Efendi (Halifezade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hicri 12. asırda İstanbul’dan yetişmiş müneccimlerin en mükemmeli olup Mukabele-i Piyade Ser-Halifesi Efendi’nin oğludur. «Çınari» lakabı ile şöhretine sebeb Sulu-Manastır civarında Sancaktar

Devamını Oku »
Tal’ati Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Tal’ati Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 7, 2015 0

Tal’ati Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı tabib ve alimlerinden olup İstanbul’ludur. Yusufi isminde bir zatın 914 (1508) tarihinde nazm ettiği (Fevaidü’l-Ahbar) adındaki farsça tıbba ait manzumesini bir çok tıbbi maddeler ilavesiyle

Devamını Oku »
Hüsameddin Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Hüsameddin Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 1, 2015 0

Hüsameddin Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 683 / 1284) Tam adı ve nesebi Hasan b. Muhammed b. Hasan b. Ahi Türk’tür. Mevlana Celâleddin-i Rumî’nin onu daima “dinin kılıcı” anlamına gelen “Hüsameddin”

Devamını Oku »
İsmail Çiftcioğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

İsmail Çiftcioğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 9, 2015 0

İsmail Çiftcioğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1966) Ankara Ahileri Devleti ve Dönemi adlı Yüksek Li­sans tezini hazırlayan İsmail Çiftcioğlu, Denizli’ye bağlı Tavas ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğreni­mini Denizli’de tamamladı. 1990

Devamını Oku »
Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 9, 2015 0

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 1387) Asıl adı Halil, lakabı Kara, vezirliği sırasında al­dığı unvan ise Hayreddin’dir. Konya’da muhteme­len Meram eski yolu üzerindeki Çandar yöresin­den Ali adlı

Devamını Oku »
Yaşar Çalışkan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Yaşar Çalışkan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 9, 2015 0

Yaşar Çalışkan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1950) Kültür Sanat ve Medeniyetimizde Ahilik (M. Lütfi İkiz’le birlikte) adlı kitabın yazarıdır. Karaman’a bağlı Ermenek İlçesi Adiller köyünde doğdu. İlko­kulu aynı köyde, orta ve

Devamını Oku »