Alwin Diemer kimdir? Hayatı ve eserleri:

kihaes 03/30/2022 0

Alwin Diemer kimdir? Hayatı ve eserleri: (1920) Alman, filozof ve doğabilimci. Doğa bilimlerinde ve tinsel bilimlerde kav­ram çözümlemesine dayanan bir yöntem geliştirdi. 16 Nisan 1920’de Eisenberg’te doğdu. Ortaöğre­nimini doğduğu ilde gördükten sonra, Almanya’nın değişik üniversitelerinde doğa bilimleri ve felsefe okudu. Düsseldorf Ünversitesi’nde öğretim üyesi oldu ve felsefe okutmaya başladı.

Diemer’in
felsefeye yaklaşımı, Husserl’in geliş­tirdiği fenomenoloji (görüngübilim)
sorunlarına kav­ram çözümlemesine dayalı bir yöntemi uygulamakla olmuştur. Ona
göre felsefe ile doğa bilimleri ve tinsel bilimler arasında, tarih verilerinden
kaynaklanan, bir bağlantı vardır. Bu bağlantıyı ortaya çıkarabilmek için
kavramların tarih süreci içindeki gelişimini bilmek, onların çağdan çağa
geçerken uğradıkları anlam değiş­melerini, çözümleme yoluyla aydınlığa çıkarmak
gerekir.

Alwin Diemer, önerdiği kavram çözümlemesine daya­narak Husserl ve Heidegger üzerinde çalışmış, onla­rın ortaya attıkları görüşlerin tarihsel kökenlerini araştırmıştır. Varlıkbilim (ontologie) sorunlarına da kavram çözümlemesiyle yaklaşarak, ileri sürdüğü düşünceleri Einführung in die Ontologie (“Varlıkbi- lime Giriş”) adlı yapıtında sergilemiştir. Diemer’in çalışmalarında uyguladığı çözümleyici yöntem felse­fede olduğu gibi, kımı doğabılım sorunlarının açıkla- nışında da benimsenmiş, özellikle belgelere dayalı araştırmalarda etkili olmuştur.

Alwin
Diemer Eserleri:

 1. Crundzüge Heideggerschen Denkens,
  1950, (“Heidegger’ci Düşüncenin Temelleri”);
 2. Ed. Husserl,
  Versuch emer systematisehe
  Darstellung Seiner Phaenomenologie, 1964, (2.basım), (“Ed. Husserl
  ve Onun Görüngübilimin Dizgesel Bir Tanımlaması
  ”);
 3. Einführung in die Ontologie,
  1959, (“Varlıkbilime Giriş”);
 4. Grundrisse der Philosophıe,
  1962, (“FelsefeninTemeli”);
 5. Was
  Heısst Phılosophie?
  1964, (“Felsefe Nedir”);
 6. Was heısst Wissens- chaft,
  1964, (“Bilim Nedir?”)
 7. Elementarkurs Phılosophıe: Dialektik,
  1977, (“Felsefe için Kılavuz: Diyalektik”).

Kaynak: Türk ve Dünya
Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 32, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.