Albert Venn Dicey kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/10/2022 0

Albert Venn Dicey kimdir? Hayatı ve eserleri: (1835-1922) İngiliz, hukukçu. Anayasa hukuku konusundaki özgün düşünceleriyle tanınmıştır. 3 Şubat 1835’te Leicestershire’da doğdu, 7 Nisan 1922’de Oxford’da öldü. 1858’de Oxford Üniversitesi Balliol College’dan mezun oldu. 1860’ta Trinity College’da öğretim üyeliğine başladı. Aynı yıl, The Prıvy Council (“Devlet Danışma Meclisi”) adlı dene­mesiyle Arnold Tarih Odülü’nü kazandı. 1863’tc Inner Temple barosuna girdi. 1882-1909 arasında Oxford’da hukuk profesörlüğü yaptı. 1909’da öğre­tim üyeliğini bırakarak, 1916’ya değin avukatlık yaptı. 1884’te Law Quarterly Review dergisinin çıkarılmasına katkıda bulundu.

Albert
Venn Dicey 1885’te yayımladığı Introduction to the Study of the
Law of the Constitutum (“Anayasa Hukuku İncelemesine
Giriş”) adlı kitabı ile İngiliz Anayasa hukukundaki geleneksel anlayışa klasik
biçi­mini vermiştir. Austinei hukuk biliminin analitik yöntemini kullanan Dicey,
İngiltere’deki parlamenter egemenlik ve hukuk düzeni ilkeleri üstüne çalışmış,
anayasa hukuku ve kabine sisteminin dayandığı ana­yasa gelenekleri arasındaki
ilişkiyi ilk kez ortaya koymuştur. En önemli yapıtı olan Lav and Public Opinion
da (“Hukuk ve Kamuoyu”), 19.yy bireycili­ğinin, o dönemin hukuk sistemi ve
pozitif hukuk üzerindeki etkisini incelemiş, hukuk ve kamuoyu arasındaki
karşılıklı ilişkiyi ortaya koymuştur.

Yaşamının
son yıllarında, güncel politika sorun­larına ilişkin görüşleriyle polemiklere
neden olan Albert Venn Dicey, İrlanda’ya içişlerinde özerklik verilmesine
şiddetle karşı çıkmıştır. Düşüncelerim açıklıkla anlat­mada ve sorunları ortaya
koymada gösterdiği başarı, kitaplarının anayasa hukuku alanında birer klasik
olarak kabul edilmesine neden olmuştur.

Albert Venn Dicey Eserleri:

 1. Introduction
  to the Study of the Law of the Constıtution,
  1885, (“Anayasa Hukuku incelemesine
  Giriş
  ”);
 2. A
  Digest of the Law of Englanıl mtk Reference to the Conflıct of Lazcs,
  1896, (“İngiliz Hukukunun Kanunların
  Çatışmasıyla İlgili Özeti
  ”);
 3. Lata
  and Public Opinion, 1905, (“Hukuk ve Kamuoyu”).

Kaynak: Türk ve
Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 32, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.