Abdullah Şükrü İbn-i Abdülkerim Konevi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/10/2015 0

Abdullah Şükrü İbn-i Abdülkerim Konevi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Riyaziye ilimlerinin irtifa’ (yıldızların uzaklık ve yüksekliği) şubesi mütehassıslarından bir zat olup Konyalıdır. Bahaeddin Amili’nin (Teşrihu’l-EfIak) ismindeki eserini 1274 (1857) tarihinde (Tavzihu’l-Edrak) ismi ile şerh ettiği gibi (Tavzihu’l-Edrak)’ı da (Tenkihu’l-EşkaI) ismi ile şerh etmiştir. Bir de (Rub’-ı Mecib) risalesi vardır. Bu eserlerin hepsi Arapça olup bir yerde olmak üzere ta’lik yazısı ile basılmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.