Abdullah b. Ced kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/05/2017 0

Abdullah b. Ced kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Abdullah b. el-Cedd b. Kays el-Ensârî Sahâbî. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Kaynaklarda Bedir ve Uhud savaşlarına katıldığı zikredilmekte, ancak ölüm ta­rihi hakkında bilgi verilmemektedir. Hazrec kabilesinin Benî Selime koluna mensup olan Abdullah, Muâz b. Cebel’in ana-bir kardeşidir. Annesi Hind bint Sehl’dir. Babası Ced b. Kays. Câhiliye devrinde Benî Selime’nin reisi iken Hz. peygamber’in Medine’ye hicret et­mesiyle reisliği sona ermiştir. Ced b, Kays birçok gazveye katılmakla birlikte münafıklardan kabul edilirdi. Hudeybiye’de bulunmuş, fakat Bey’atür-rıdvân’a iştirak etmemiştir. Tebük gazve­sine gitmek istememiş, Rum kadınları­nı görünce dayanamayacağını ileri süre­rek Hz. Peygamber’den izin istemiştir. Babasının bu durumuna çok üzülen Ab­dullah, onun ileri sürdüğü mazeretlerin geçersiz olduğunu ve asıl münafıklığı sebebiyle bu şekilde davrandığını ken­disine söylemekten çekinmemiş, ayrıca aleyhine Kur”an âyetlerinin nazil olabile­ceğini ifade etmiştir. Gerçekten sefere katılmayan münafıklar hakkında daha sonra âyetler nazil olmuştur.

Ancak, Hz. Osman devrine kadar yaşayan Ced b. Kays’m sonradan tevbe edip samimi bir müslüman olduğuna dair rivayetler de vardır.

Abdullah b. Ced kimdir

Abdullah b. Ced kimdir? Hayatı ve eserleri hakkındaki yazımızın sonuna gelmişken bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Öncelikle kaynağımız altta, yazının sonunda da belirttiğimiz gibi Bursalı Mehmet Tahir Bey’in Osmanlı Müellifleri isimli eseri’dir. Daha detaylı bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerin araştırmalarına devam etmesini öneririz. Herhangi bir şekilde Abdullah b. Ced hayatı hakkında bilgi edinen ziyaretçilerimiz bize bu bilgileri kaynaklarıyla birlikte ulaştırırlarsa yayınlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Site yönetimi olarak mümkün olduğunca internet ortamında bulunmayan bilgileri çeşitli kitap, dergi vb. yayınlardan alarak sitemize aktarmaktayız. Dolayısıyla pek çok kaynaktan alınmış bilgileri burada ziyaretçilerimizin bilgisine sunmaktayız. Sizlerin de her türlü öneri ve eleştirilerine açık bir şekilde yayınlarımıza devam ediyoruz. Sitemize katkı sunmanız durumunda kaynağı belirtilmiş her türlü bilgiyi burada yayınlamaktan mutluluk duyarız.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.